Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 42

Wprodzadzenie do programowania- zadania1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Dziedzic
 • Wprowadzenie do programowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Zadanie 1: Proszę napisać program, który wczytuje liczbę całkowitą ze standardowego wejścia, a następnie zamienia ją na napis. Należy pamiętać o zachowaniu znaku liczby w napisie. ...

Rozwój

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Analiza efektywności zarządzania
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4970

Model rozwoju małych i średnich firm N.C. Churchill oraz V.L. Lewis dzięki swoim badaniom na 83 przypadkach, stwierdzili iż każda firma znajduje się na jednym z pięciu przedstawionych przez nich etapów rozwoju: powstania, przetrwania, sukcesu, wzrostu oraz dojrzałości. Etap Nazwa Liczba % I ...

Socjologia - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1519

Pojęcie aktora Niezależna jednostka Jednostka zakorzeniona społecznie Motywacja Interes własny Wartości (tradycja, równość, solidarność, wolność, wiara) Zasada działania Wolny wybór, ograniczenia twarde (kapitał, kadry) Ograniczenia w działaniu (miękkie), działanie innych, zwyczaje, nawyk...

Socjologia - test - Styczność społeczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2905

Więź społeczna może być wyrażona przez takie pojęcia jak : a) uleganie b) spójność c) integracja Styczność społeczna to element : a) więzi społecznej b) jaźni subiektywnej c) alienacji społecznej Podstawowe kryteria różnicujące typologię więzi społecznej to : liczebność osób wchodzących we wzaj...

Podstawy marketingu - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Czubała
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4270

1.Konsekwencją przyjęcia orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie jest: a)wzrost zapotrzebowania na przetworzoną informację o otoczeniu rynkowym b)obniżenie kosztów badań rynku c)wzrost kosztów produkcji d)spadek kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście kosztów zapasów e)wiodąca rola ...

Marketing BCG

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Czubała
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2002

Charakterystyka Macierz BCG jest metodą polegającą na graficznej prezentacji przedsiębiorstwa na rynku względem jego największych konkurentów. Opracowana przez Boston Counsulting Group w 1970r. metoda BCG jest jedną z najbardziej znanych i n...

Produkt- rodzaje, cechy, struktura, życie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1610

Produkt - jest to wszystko to, co przeznaczamy na wymianę, towary, usługi, przedsięwzięcia, projekty, miasta, gminy, itp.; jest to suma jego atrybutów mająca na celu zdolność zaspokajania potrzeb. Marketing obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno - gospodarczego, ale bez wątpienia jest fakt,...

Segmentacja rynku- najważniejsze zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2660

Cztery główne kryteria segmentacji Potrzeby konsumenckie (bardzo szerokie) Zachowania konsumentów względem produktów Zachowania konsumentów w procesie zakupów Czynniki demograficzne i przestrzenne KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKU W badan...

Konspekt prawo karne i postepowanie karne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1442

Prawo karne Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę (np. k.k.; k.k.s.) pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek; bezprawny, zawiniony, i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Elementy przestępstwa : czyn zabroniony spełniający ustawowe znamiona przestępstwa bezpr...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1834

Konspekt prawo konstytucyjne Naczelne z asady ustroju RP suwerenności narodu - władza zwierzchnia należy do Narodu Polskiego (art. 4 ust..1 KRP). Innymi słowy władza publiczna ma swoje źródła w ogóle obywateli RP. Zatem wszelkie organy władzy publicznej, uzyskują mandat do jej wykonywania na zasa...