Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 33

Analiza Swot i Tows - ocena pozycji organizacji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

Analiza TOWS/SWOT Analiza TOWS/SWOT jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo ogólny pomaga menedżerom w ustaleniu słabych i silnych stron organizacji oraz szans i zagrożeń występujących w...

Controlling wstępne zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1428

controlling Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa "control", które oznacza sterowanie, a nie kontrolę ("controller" = regulator), chociaż sterowanie bez sprzężenia zwrot...

Globalizacja przedsiębiorstw - Bank Światowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

G LOBALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Stały wzrost bezrobocia, zniszczenie środowiska, zatruta żywność, choroby cywilizacyjne, wzrost motoryzacji, ilości śmieci, pogłębiająca się przepaść między biednymi i bogatymi, przestępczość, uzależnien...

Łańcuch wartości - zarządzanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

ŁAŃCUCH WARTOŚCI SPIS TREŚCI: WSTEP. RÓŻNE METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ. Metody początkowe. Metody aktualne. ŁAŃCUCH WARTOŚCI - DEFINICJA. System dostarczania wartości. Łańcuch funkcji przedsiębiorstwa. Łańcuch wartości dodawanej. ...

Macierz McKinseya - Konkurencyjność

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2618

MACIERZ McKINSEYA Macierz McKinseya nazywana jest także macierzą atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku lub macierzą GE. Koncepcja tej macierzy powstała na początku lat 70-tych w firmie General Electric Corporation we współpracy z firmą doradczą McKinsey. W analizach produktu starano się w...

Macierze - ocena przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1610

Macierz BCG Najbardziej znana jest analiza zainicjowana przez firmę doradczą Boston Consulting Group, utworzoną przez Bruce Hendersona, w następstwie badań prowadzonych nad ...

Macierz BCG

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2618

Analiza produktów jest jednym z wielu aspektów zarządzania, inaczej mówiąc zagadnienie to jest ściśle związane ze strategią i planowaniem w przedsiębiorstwie. W celu skutecznego zarządzania organizacją stosuje się narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji. Analiza BCG jest jednym z takich narzęd...

Analiza przedsiębiorstw - Metody portfelowe czI

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Hanna Jolanta Trębacz
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Metody portfelowe Metody portfelowe jest to zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie cz...

Analiza przedsiębiorstw - Metody portfelowe cz2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Hanna Jolanta Trębacz
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Metody portfelowe Metody portfelowe jest to zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie cz...

Modele Analizy Portfelowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Hanna Jolanta Trębacz
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

Modele Analizy Portfelowej Przedsiębiorstwa P.U.H. „TREX-HAL” Sp. z o.o. 1. Wiadomości ogólne Nazwa firmy. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TREX-HAL" Sp. z o.o. Siedziba 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 71 1.3 Ogólna charakterystyka firmy Analizę w ramach przedmiotu "St...