Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 32

Euro - wprowadzenie i zasady działania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

Euro - wprowadzenie i zasady działania 1. Czyje jest euro? Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU), która została utworzona 1 stycznia 1999 r. w ramach Unii Europejskiej (UE)...

Wspólna waluta - zasady działania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Euro - wprowadzenie i zasady działania 1. Czyje jest euro? Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU), która została utworzona 1 stycznia 1999 r. w ramach Unii Europejskiej (UE)...

Unia monetarna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

UNIA MONETARNA UNII EUROPEJSKIEJ Pierwszego stycznia 1990 roku jedenaście krajów Unii Europejskiej przystąpi do Unii Walutowej. Oznacza to, że nowa waluta, (euro) stanie się na terenie tych państw jedynym legalnym środkiem płatniczym. Monety i

Waluta euro

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

Europejska jednostka walutowa - EURO Rok 1999 jest początkiem nowej ery w życiu gospodarczym Unii Europejskiej. 1 stycznia tego roku weszła bowiem w życie Unia Gospo­darcza i Walutowa (Economic and Monetary Union - EMU), w ramach której wprowadzono nową, wspólną dla wszystkich członków EMU, wa­lu...

Etapy integracji europejskiej - Wspólny rynek

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987

Etapy integracji europejskiej Przebieg procesu integracji europejskiej można zamknąć w kilku etapach: 1. strefa wolnego handlu 2. unia celna 3. wspólny rynek 4. unia gospodarcza 5. pełna (choć z pewnymi modyfikacjami) integracja gospodarcza Niektóre etapy procesu integracyjnego połączono w cał...

200 zagadnień o Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 938

Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi unię celną. - wyeliminowanie wszelkich przeszkód taryfowych (ceł) w przepływie towarów między krajami; - wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, zewnętrznej; - przestaje być potrzebne ś...

Alianse strategiczne - badania aliansów przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Sławomir Wawak
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Systematyczne badania aliansów przedsiębiorstw są prowadzone na świecie zaledwie od połowy lat osiemdziesiątych. Badania te, oparte na różnych założeniach teoretycznych, charakteryzują się niezwykłą różnorodnością podejść, metod i technik badawczych. Konsekwencją tej różnorodności jest brak jasnej ...

Analiza łańcucha Wartości - zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Sławomir Wawak
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1379

Zarządzanie strategiczne Analiza łańcucha wartości Koncepcja łańcucha wartości, spopularyzowana przez Michaela E. Portera w po­łowie lat osiemdziesiątych, ma ona swoje metodologicz­ne korzenie w dwóch znanych sposobach badania problemów zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwszy z nich to analiza wart...

Analiza Space - zarządzanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2142

Analiza strategiczna SPACE Najważniejsze decyzje strategiczne przedsiębiorstwa dotyczą jego rozwoju. Wśród nich do podstawowych należą decyzje dotyczące wyboru domeny, czyli rodzajów działalności opisanych zwykle w kategoriach produktu i rynku. W stosunku do rzeczywistych i potencjalnych domen ...

Analiza SWOT teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659

Analiza SWOT 1.Wstęp Na początku lat dziewięćdziesiątych planowanie i zarządzanie strategiczne stało się przedmiotem żywych dyskusji. Potem stało się niesłusznie zresztą instrumentem krytykowanym jako niezbyt przydatnym w praktyce. Okazało się, że w wielu przedsiębiorstwach, w których sporządzon...