Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 31

Traktat z Maastricht - integracja europejska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1575

Traktat z Maastricht Wstęp - wiadomości podstawowe Traktat powstały na konferencji międzynarodowej w Maastricht (w Holandii) w grudniu 1991r. jest drugą po Jednolitym Akcie Europejskim gruntowną reformą traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich. Podpisany został 7 lutego 1992r. przez szefów...

Stosunki handlowe między Polską a Unią

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

Stosunki handlowe między Polską a Unią Europejską Od 1990 r. Wspólnoty Europejskie są głównym partnerem handlowym Polski. Na należące do ówczesnej EWG dwanaście państw (Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy) przypad...

Przepływ kapitałów w krajach UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

PRZEPŁYW KAPITAŁU W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Ruchem kapitału można objąć wszelkie transakcje kapitałowe dokonywane między krajowymi i zagranicznymi podmiotami zagranicznymi, które powodują zmianę wysokości lub struktury salda należności i zobowiązań danej gospodarki narodowej wobec zagranicy. T...

Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską a Unią Europejską Decyzja o rozpoczęciu przez Unię Europejską negocjacji akcesyjnych z pięcioma państwami Europy Środkowej i Wschodniej (Czechami, Estonią, Polską, Słowenią i Węgrami) oraz z Cyprem zapadła na posiedzeniu Rady Europejskiej w Luksemburg...

Problem rolnictwa, a Unia Europejska - Restrukturyzacja wsi - Wrzosowi...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Problem rolnictwa, a Unia Europejska 1. Integracja gospodarki polskiej z rynkiem europejskim. W procesie dostosowawczym Polski do struktur europejskich szczególnie wrażliwym sektorem gospodarczym jest rolnictwo. Wynika to zarówno z miejsca jakie zajmuje rolnictwo w protekcjonistycznej polityce Wspó...

Prawo w UE - Swobody europejskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

SWOBODY EUROPEJSKIE: Swobodny przepływ towarów, Swobodny przepływ pracowników, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, Swobodny przepływ usług, Swobodny przepływ płatności i kapitału, Polityka konkurencji. DZIEDZINY ...

Historia Uni Europejskiej poczatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

Historia Unii Europejskiej Unia Europejska stanowi ukoronowanie półwiecza procesów integracyjnych w Europie. Traktat z Maastricht zawarty 7 lutego 1992 r., który powołał ją do życia, nie pozbawił osobowości prawnej istniejących uprzednio trzech Wspólnot Europejskich Europejskiej Wspólnoty Gospoda...

Funkcjonowanie Unii Europejskiej - Inicjatywa legislacyjna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1603

Jak funkcjonuje Unia Europejska Unię Europejską tworzy obecnie piętnaście państw, które zachowują swoją suwerenność i są pełnoprawnymi podmiotami prawa międzynarodowego. Państwa te, decydując się na członkostwo we Wspólnotach Europejskich, dobrowolnie przekazały część swoich kompetencji ponadnarodo...

Fundusze strukturalne UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1526

Fundusze strukturalne UE Pomoc zagraniczna to przekazanie określonych zasobów (pieniędzy, wiedzy, towaru, sprzętu wojskowego), które nie wynikają z działania rynku. Cechą charakterystyczną takiej pomocy jest jej przepływ międzynarodowy. Rozwój gospodarczy poszczególnych krajów na świecie jest ba...