Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 26

Statystyka matematyczna zagadnienia z ćwiczeń

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marcin Salamaga
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 2345

Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących pozyskiwaniu, prezentacji, analizie danych. Celem generalnym stosowania tych metod, jest otrzymywanie, na podstawie danych, użytecznych uogólnionych informacji na temat zjawiska, którego dotyczą. Proces pozyskiwania danych ogólnie...

Statystyka opisowa zagadnienia z wykładów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marcin Salamaga
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 2639

Statystyka opisowa Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych Jak pamiętamy są cztery rodzaje prawidłowości statystycznej: prawidłowość w zakresie struktury prawidłowość w zakresie dynamiki prawidłowość w zakresie współzależności w czasie prawidłowość w zakres...

Zarządzanie strategiczne i Alianse strategiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

ALIANSE STRATEGICZNE WSTĘP Ulegająca zmianie struktura konkurencji oraz burzliwy rozwój otoczenia wymuszają nową orientację przedsiębiorstw. Wzrastające tendencje globalizacyjne wzmagają konkurencję. Przedsiębiorstwa międzynarodowe są zmuszone do poszukiwania nowych opcji strategicznych. Wśród ko...

Ekonometria zagadnienia 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2513

Ekonometria bada związki o charakterze ilościowym występujące pomiędzy elementami zjawisk ekonomicznych za pomocą metod statystycznych i matematycznych. Ekonometrię można stosować wtedy, gdy: badane zjawisko ekonomiczne musi być stabilne, tj. ulegać jedynie niewielkim i powolnym zmianom, zjawi...

Ekonometria modelowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1953

EKONOMETRIA ETAPY MODELOWANIA: Określenie celu i zakresu badań. Dobór zmiennych do modelu. Wybór postaci analitycznej modelu. Szacowanie parametrów strukturalnych modelu. Weryfikacja modelu. Wykorzystanie modelu do analizy i prognozy. α- parametry strukturalne modelu ε- składnik losowy Ce...

Ekonometria - regresja wieloraka - Analiza zmiennych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1638

ANALIZA REGRESJI WIELOKROTNEJ Charakterystyka próby Analizowana przeze mnie próbka zawiera trzy zmienne, gdzie: Zmienną zależną Y jest oporność elektryczna w nawęglaczu wyrażona w mikroomometrach [   m ] a zmiennymi niezależnymi (opisującymi) są odpowiednio: X 1 - gęstość [g/cm 3 ] X 2 -

Ekonometria - wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2849

II. Funkcja produkcji o stałej elastyczności substytucji (CES lub SMAC): lub gdzie dla ρ→1 CES odpowiada doskonałej substytucyjności (wykres - prosta) dla ρ→0 CES odpowiada funkcji Cobb-Douglasa (wykres hiperboliczny) dla ρ→-∞ CES odpowiada technologii Leontieffa (doskonała komplementarność - ...

Ekonometria - zadania transportowe - Metoda potencjałów.

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2632

Zadanie transportowe Modele zadania transportowego. Zadanie transportowe i zadania programowania liniowego. Podstawowy plan zadania transportowego. Metoda potencjałów. Modele zadania transportowego. Transportowe zadanie (TZ) mające jako kryterium koszt przewozów formułujemy w następującej postaci. ...

Ekonomietria - programowanie liniowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1176

Programowanie liniowe. Zadania programowania liniowego. Przedmiot programowania matematycznego. Przykłady ekonomicznych zadań program o wania liniowego. Ekonomiczno-matematyczny model zadań pr o gramowania liniowego. Elementy algeb...

Ekonometria Metoda transportowa - zadanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 903

Metoda transportowa Trzy lokale pobierają z trzech hurtowni alkohole. Zapotrzebowanie lokali w alkohol wynoszą odpowiednio: (lokal L 1 ) 100, (lokal L 2 ) 300, (lokal L 3 ) 200 butelek (jednostek). Hurtownie dysponują odpowiednio następującymi ilościami butelek alkoholu : (hurtownia H 1 ) 100, (h...