Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 25

Zarządzane strategiczne cz 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1155

Zarządzane strategiczne Każda organizacja (w tym przedsiębiorstwo) posiada cele, które wyznaczają jej główny dział. Przez cele organizacji rozumie się: 1) jej rolę, czyli miejsce w społeczeństwie i ogólnie określona działalność; 2) jej misję, czyli szczególny powód jej istnienia różniący się od ...

Zarządzane strategiczne cz 1b

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 924

Zarządzanie strategiczne Paradygmat - zespół założeń jakie obowiązują Nie ma jednej jedynej słusznej metody zarządzania. Zarządzanie jest specyficzną i wyróżniającą się cechą każdej organizacji. Cele strategiczne mają wpływ na strukturę organizacji. Organizacja - armia, przedsiębiorstwo, mini...

Zarządzane strategiczne cz 2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1050

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 1.0 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1.1. INFORMACJE OGÓLNE „ Warunkiem funkcjonowania firmy na rynku jest osiąganie zysku”. Przedsiębiorstwem, które chciałabym poddać analizie zwenętrznej i wewnętrznej jest „ PPHU WIGA ”. Gdy PPHU Wiga rozpoczynała działalność produkcji odzieży ...

Zarządzane strategiczne cz 2b

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

Zarządzanie strategiczne Związek między polityką, a strategią firmy: Polityka wyznacza Strategia wyznacza decyzje wyznaczają pole swobody pole relacji (walka, pole manewru (gry, współpraca). opory). Władza kultura Model Analizy strategicznej struktura tożsamość Pole swobod y - zależy od warunk...

Zarządzane strategiczne cz 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

Problem globalizacji polskich przedsiębiorstw: konkurencja globalna i lokalna odbiorcy mają coraz większe potrzeby, wymagania , producenci muszą się coraz bardziej dostosowywać do tych wymagań państwo industrialne przekształciło się w państwo informatyczne w przedsiębiorstwach ponoszone są co...

Zarządzane strategiczne cz 5

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1183

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Plan pracy: 1. Wstęp 3 2.Istota zarządzania strategicznego4 3. Wdrażanie zarządzania strategicznego5 4. Etapy zarządzania strategicznego7 4.1. Analiza strategiczna 7 4.2. Wybór strategiczny9 4.3. Realizacja strategii9 5. Zalety i wady zarządzania strategicznego11 ...

Zarządzane strategiczne notatki ćwiczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 987

Strategia (5 lat) → decyzje strategiczne podejmowane są na najwyższym szczeblu → dotyczą całego przedsiębiorstwa Odpowiedź na 3 kwestie: WIZJA (sens istnienia organizacji); misja; DOMENA DZIAŁANIA (produkt, odbiorca, konkurenci, rynki) konkurencja bezpośrednia - każdy z każdym budowanie nisz...

Analiza SWOT - projekt przykładowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1736

ANALIZA „SWOT” Kompleksowym wyznacznikiem pozycji strategicznej przedsiębiorstwa jest metoda łącząca zarówno analizę wnętrza, jak i otoczenia, w którym działa, zwana powszechnie analizą SWOT. Nazwa tej metody pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę przedmiotu a...

Kapitał intelektualny i zasoby niematerialne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Anna Pietruszka-Ortyl
 • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1498

Kapitał intelektualny oznacza posiadaną wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki  z klientami i umiejętności zawodowe, które dają Skandii przewagę konkurencyjną na rynku.  Kapitał finansowy          kapitał intelektualny          Kapitał ludzki      kapitał strukturalny         ...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marcin Salamaga
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 3493

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Przez zmienną losową rozumiemy zmienną, która w wyniku doświadczenia może przyjąć wartość z pewnego zbioru liczb rzeczywistych i to z określonym prawdopodobieństwem. Zmienną losową nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybi...