Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 24

Struktury organizacyjne - istota i rodzaje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1169

Struktura organizacyjna Strukturę organizacyjną można zdefiniować jako ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchiczny między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób umożliwiający osiągnięcie celów całości. Głównym zadaniem struktury organizacy...

Wprowadzenie strategi globalnej Thomson

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Wprowadzenie strategii globalnej w firmie Thomson Polkolor 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA. Początek historii firmy, która swoją nazwę zawdzięcza pionierowi w dziedzinie elektroniki Elihu Thomsonowi, sięga roku 1893. THOMSON powstał w wyniku połączenia wiedzy i doświadczenia pochodząc...

Zarządzanie strategiczne 36 zagadnień

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

Zinterpretuj pojęcie zarządzania wg P.Druckera i Griffina. Wg Griffina - zarządzanie jest zespołem działań (cel zarządzania-zaspokojenie potrzeb klienta): planowanie; podejmowanie decyzji; przewodzenie i kierowanie; kontrolowanie. Wg Druckera - zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego cel...

Zarządzanie strategiczne - farmaceutyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

ZARZ ĄDZANIE STRATEGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE MISJA: Spółka S. A. działa na rynku krajowym. Koncentruje się hurtowej sprzedaży leków i produktów OTC (bez recepty), artykułów toaletowych i kosmetyków a także prowadzeniu składu celnego dla fi...

Zarządzanie strategiczne - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2681

Cechy charakterystyczne zarządzania strategicznego to: długi horyzont czasu precyzja kompleksowość orientacja na optymalizację kosztów Do podstawowych orientacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem zaliczamy: orientację marketingową orientację na personel orientację technologiczną ori...

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1064

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE POJĘCIE ZARZĄDZANIA Sukcesy przedsiębiorstw wiążą się dzisiaj ściśle ze sprawnością zarządzania rozumianego jako wiedza i umiejętność sterowania zasobami, procesami i informacjami w celu ich optymalnego wykorzystania dla osiągnięcia...

Zarządzanie strategiczne i strategia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

ZARZĄDZANIE W PRZYSZŁOŚCI TENDENCJE ZMIAN PO 2010 CO WPŁYNIE NA STRATEGIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA: wymagania klientów co do jakości produktów i usług, umiejętności w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników, konkurencja międzynarodowa, nowe technologie, konsolidacja branży, konkurencja niż, ogran...

Konkurencyjność sektora bankowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1295

Konkurencyjność sektora bankowego. Marketing bankowy. Rosnąca konkurencja sprawia, że każdy nowoczesny bank musi prowadzić marketing bankowy, mający na celu stworzenie odpowiedniego obrazu banku, zapewnienie mu zaufania, pozyskania klientów. Marketing oparty na kompleksowym ujęciu wszystkich czy...

Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne Refinansowanie banków Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: refinansowego redyskontowego lombardowego Charakterystyka kredytu refinansowego: jest udzielany bankom posiadającym z...

Działalność emisyjna Banku Centralnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

5. Działalność emisyjna Banku Centralnego - baza monetarna Bank Centralny jest to bank państwowy, który spełnia równocześnie trzy funkcje: banku emisyjnego banku banków banku gospodarki narodowej Baza monetarna We współczesnych system...