Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 18

Fale materii, model atomu Bohra

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1456

Fale materii de Broglie'a i model atomu Bohra W roku 1924 francuski fizyk Louis de Broglie wystąpił z sugestią istnienia fal materii. Opierając się na dwoistej naturze światła wysunął śmiałą hipotezę, że cechy korpuskularno-falowe nie stanowią wyłącznie własności promieniowania, ale mogą być przy...

Grawitacja - Newton

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

GRAWITACJA 1.Sformułowanie prawa grawitacji przez Newtona Sformułowanie prawa powszechnego ciążenia zwanego też prawem grawitacji jest drugim epokowym dziełem Izaaka Newtona. (Pierwsze - to zasady dynamiki) Za trzecie można uznać połączenie dwóch pierwszych, czyli stwierdzenie równoważności masy gr...

Własności i modele jąder atomowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

Własności i modele jąder atomowych Własności jąder atomowych Rutherford w swym słynnym doświadczeniu odkrył istnienie jądra atomowego, którego ładunek równy jest ładunkowi elektronów w atomie, a rozmiary okazały się być prawie punktowe w porównaniu z rozmiarami atomu. Traktując

Kwantowa natura promieniowania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

Efekty pokazujące kwantową naturę promieniowania Katastrofa nadfioletu Kiedy podgrzewamy kawałek pręta metalowego np. w ogniu kuchenki gazowej, zauważamy, że już po chwili pręt staje się ciepły, następnie gorący, następnie zaś zaczyna świecić początkowo światłem czerwonym, potem coraz bardziej zb...

Mechanika płynów - Równanie ciągłości

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2331

MECHANIKA PŁYNÓW 1. Statyka płynów W pierwszej części naszych rozważań sformułujemy prawa obowiązujące dla tzw. cieczy doskonałej, tj. nieściśliwej i nielepkiej. W wielu przypadkach rozważania nasze możemy też zastosować do gazów - tam, gdzie ich ściśliwość nie odgrywa istotnej roli. Rozpoczniemy o...

Pole elektryczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1155

POLE ELEKTRYCZNE Prawo Coulomba Na początek ważna uwaga.   Siła oddziaływania wzajemnego ładunków elektrycznych zależy od ośrodka, w którym ładunki te się znajdują.  Modyfikacja pola elektrycznego przez ośrodki materialne będzie przedmiotem naszych szczegółowych rozważań. Na początek będziemy za...

Prąd elektryczny - amper

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057

PRĄD ELEKTRYCZNY Natężenie i gęstość prądu Odwróćmy kierunek naszej analogii. Kiedy pomiędzy dwoma naładowanymi przewodnikami (zbiornikami wody)  występuje różnica  potencjałów elektrycznych (poziomów wody), to następuje przepływ ładunków elektrycznych (masy wody) od przewodnika (zbiornika) o wyższ...

Prawa pola magnetycznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

Prawa pola magnetycznego i pole magnetyczne solenoidu Do ilościowego opisu własności pola magnetycznego wprowadzono wektor zwany wektorem indukcji magnetycznej, . Wektor ten charakteryzuje pole magnetyczne podobnie jak wektor , czyl...

Prawa zachowania w mechanice

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

PRAWA ZACHOWANIA W MECHANICE 1.Praca i moc Praca Rys.4.1. Siła, przemieszczenie i praca. Praca stałej siły przy przemieszczeniu ciała o odcinek określona jest jako iloczyn skalarny (4.1) gdzie a jest kątem pomiędzy kierunkiem działania siły, a kierunkiem przemieszczenia. Kiedy kąt ten jest kątem...

Ruch cząsteczki w polach

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Ruch cząstki w polach: elektrycznym i magnetycznym Siła działająca na ładunek umieszczony w polu elektrycznym o natężeniu określona jest wzorem. (11.1.1) gdzie znak ładunku może być dodatni bądź ujemny. Kierunek siły zgodny jest z kierunkiem wektora natężenia pola, a zwrot zależny jest od znaku ...