Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 17

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1365

WYKŁAD 1  Bezpieczeostwo i higiena pracy  – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących  bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się  kształtowaniem właściwych warunków pracy. W skład BHP wchodzą ergonomia, 

Ergonomia w pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1274

WYKŁAD 2  Nurty działao ergonomicznych : Ergonomia koncepcyjna(uwzględnienie zasad ergonomii w czasie formułowania  założeo i projektowania systemów), Ergonomia korekcyjna(korekta warunków pracy poprzez modernizacje  istniejących obiektów technicznych oraz wprowadzenie elementów zabezpieczających...

Pracownik pracodawca ochrona pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

WYKŁAD 3 i 4  Pracownik-o soba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy  o pracę  Pracodawca -jednostka organizacyjna, chodby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudnia  pracowników  Ochrona Pracy- całokształt śro...

System ochrony pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2240

System ochrony pracy    Zbiór jednostek organizacyjnych, wzajemnie powiązanych zależnych i/lub współpracujących, mających na celu ochronę  praw pracowniczych określonych w prawie pracy wraz z prawem na podstawie, którego wykonują swoje zadania.    W Polsce rozróżniamy: * system prawny – stanowi i...

Wypadki przy pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Wykład 5  Wypadek przy pracy  - nagłe zdarzenie powodujące uraz u osoby poszkodowanej, wywołane przyczyną  zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą: *podczas lub w związku z wykonywaniem przez  pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych*podczas lub w związku z  wykonywaniem prze...

Alkohole i fenole porównanie właściwości

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Halina Podsiadło
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1890

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI ALKOHOLI I FENOLI Alkohole i fenole wykazują wiele podobieństw, np. są małolotne, rozpuszczalne w wodzie (dotyczy małych cząsteczek tych związków), tworzą między swoimi cząsteczkami wiązania wodorowe i są palne. Mimo tego te dwie klasy związków należy rozpatrywać oddzielnie...

Opracowanie do egzaminu - Zasady Termodynamiki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Halina Podsiadło
 • Chemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1778

1.Zasady Termodynamiki-definicje, wzory, wykresy. *0 zasada termodynamiki = istnienie temperatury empirycznej; ciało w równowadze termodynamicznej ma wszędzie tą samą temperaturę, oraz jeżeli 3 układy A, B i C mogą się wymieniać ciepłem, to są one w równowadze termodynamicznej. *1 zasada termodyn...

Podział związków

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Halina Podsiadło
 • Chemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2618

PODZIAŁ ZWIĄZKÓW WIELOFUNKCYJNYCH Związki wielofunkcyjne to takie, w których występuje więcej niż jedna grupa funkcyjna. Właściwości chemiczne tych związków zależą od wszystkich grup funkcyjnych w nich występujących. Poniżej przedstawion...

Dynamika ruchu obrotowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1561

DYNAMIKA RUCHU OBROTOWEGO 1.Specyfika ruchu obrotowego Z ruchem obrotowym spotykamy się równie często jak z ruchem postępowym - zaczynając od otwierania drzwi, poprzez obracające się koła rowerów, samochodów czy pociągów, kręcące się wirniki silników elektrycznych, wirujące śmigła samolotów i hel...

Efekt Halla

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1960

Efekt Halla i pole magnetyczne w materiałach Ciekawym zjawiskiem, zaobserwowanym przez E. H. Halla jeszcze przed odkryciem elektronu (1879r) jest powstawanie na ściankach przewodnika różnicy potencjałów poprzecznej w stosunku do kierunku przepływu prądu, kiedy przewodnik ten umieścimy w prostopad...