Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 16

Układ krążenia 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Tabarowski
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1155

9.11.12 Fizjologia serca Konieczność wymiany substancji z otoczeniem Kiedy bezpośredni kontakt komórek ze środowiskiem jest niemożliwy powstają ukł. Krążenia 3 główne składni: Płyn krążący *hemolimfa, krew Rury łączące (naczynia) Pompa (serce) Układy krążenia bezkręgowców- w każdej z tej g...

Wymiana gazowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Tabarowski
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1876

WYMIANA GAZOWA. Nie oddychanie, bo można zrozumieć jako oddychanie komórkowe. Układy oddechowe u zwierząt bardzo różnie zbudowane Skrzela zewnętrze u larwy płaza, tchawki u owadów. Płucotchawki u pajęczaków. Skrzela u raka. Dla zwierzą...

Genetyka - dziedziczenie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2506

Impriting genomowy- w zależności od tego, czy geny dziedziczą się od ojca czy od matki to niektóre genety wykazują ekspresję lub jest hamowana. Przykład zmienności epigenetycznej, opisanej stosunkowo niedawno. Jest drugim kodem służącym do określenia genetypu/fenotypu danego osobnika. Naznaczenie...

Genetyka - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1974

Genetyka 09.10.2012 1673 - Graaf Bear - odkrycie komórki jajowej Owisci i spermiści (spór co ważniejsze) 1865 - KORPUSKULARNA teroria dziedziczności Mendla 1900 - Correns, Tschermak, de Vires - narodziny genetyki 1902 - Garrod, początek genetyki człowieka 1910-14 - Morgan lokalizacja genów...

Genetyka - choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1701

Różnice między rasami człowieka wg Linneusza Homo europaeus - aktywny, wynalazczy, Homo asiaticus - melancholik Homo afer - flegmatyk Homo americanus - choleryk Pod koniec XIX Francis Dalton...

Mapowanie genów, mutacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2100

Genetyka 20.11.2012 Mapowanie genów Indukowanie mutacji (prominieowanie x): Lokalizowanie genu na podstawie delecji chromosomalnej Pseudodominacja - cecha recesywna (a) się ujawnia (efekt połączenia z chromosomem uszkodzonym - bez genu A) Mapy cytologiczne

Mutacje i naprawa DNA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1967

Genetyka 11.12.2012 Chloroplastowe DNA - podobne dziedziczenie jak genom mitochondrialny (tj. pozachromosomowe, nie prawa Mendla), dwu niciowy, nagi, z reguły kolisty, rzadko podlega mutacją (w przeciwieństwie do mitoch.), dziedziczony po matce, większe niż mitochondrialne (120-150 tys

Genetyka - mutacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1799

Genetyka 27.11.2012 Mutacje genowe Euploidy (zwiększona lub zmniejszona liczba chromosomów): Monoploidy (głównie liczba podstawowa); haploidy - ale nie mutanty, w przemianie pokoleń; mutanty - nie występują normalnie; małe, karłowate, nie płodne; indukujemy w nich mutacje (rośliny) - mutacja od ...

Genetyka chromosomy, izochromosomy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1827

Genetyka 30.10.2012 Chromosom Y u człowieka i myszy Izochromosomy Y - czasem u kobiet występują 2 jednakowe długie ramiona; osobnik niepłodny, żeński 31 lat poszukiwano genu determinującego płeć męską (chromosom Y u człowieka) - David Page - odkrył gen DP1007, okazało się jednak, że sa mężczyź...

Transformacja nowotworowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1673

Genetyka 18.12.2012 Transformacja nowotworowa Protoonkogeny i supresory protoonkogenów, rola supresora p53, Supresory APC (komórki nabłonka jelita grubego - mutacja → pojawiają się guzki, początkowo niegroźne), czasem od razu jest przekazywany potomstwu zmutowany → u dzieci setki drobnych guzków ...