Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 14

Dobór próby - Dobór losowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2016

Próby nieprobabilistyczne próby nieprobalityczne (nie losowe) losowe 1. dobór dobrany na dostępności danych np. sonda uliczna „jak leci” wady: brak kontroli nad reprezentatywnością uzasadnienie stosowane: gdy chcemy zbadać cechy osób przechodzące przez dane miejsce w określonych dniach drugi ty...

Eksperyment jako metoda badań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1750

EKSPERYMENT 14.11 Uwagi wstępne: wszyscy eksperymentujemy Eksperyment naukowy jest formą obserwacji stosowaną także w naukach społecznych, szczególnie popularny w psychologii i psychologii społecznej. Wymaga najogólniej dwóch rzeczy: - podjęcia działania - obserwowania skutków tego działania....

Interpretacja sondaży - pytania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2212

Wykład 1. 3.10.2011 Literatura obowiązkowa: Earl Babbie: Badania społeczne w praktyce , PWN, Warszawa 2004 Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick: Mass media. Metody badań . Wyd. UJ, Krk 2008 Pytania, które dziennikarz powinien zadać zapoznając się z wynikami sondażu opinii: Kto przeprowadził

Metodologia, pojęcia, podejścia badawcze - Źródła wiedzy potocznej...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2660

wykład2 1. ZAGADNIENIA OGÓLNOMETODOLOGICZNE Źródła wiedzy potocznej: tradycja autorytet działania (badania) podejmowane na własną rękę Tradycja: To, co wszyscy wiedzą” - dziedzictwo kulturowe, właściwe dla innej epoki, przyswa...

Kontestacja i kontrultura

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Mirosław Ustrzycki
 • Kultura i język
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2142

Nazwa przedmiotu z jakiego one pochodzą to od hippisów do alterglobalistów. Zawartość notatki jest następująca: omówienie ruchów społecznych, pojęcie kontestacji/kontrkultury lat 60. XX wieku, omówienie ruchów prekursorskich, ruch hippisowski, rewolty, rewolucja seksualno-obyczajowa, przełom między...

Wstęp do socjoloii - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Karwińska
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3318

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: empiryczna kontrolowalność wiedzy, powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny, socjologia– nauka o społeczeństwie, założenia w stosunku do rzeczywistości, społeczne funkcje socjologii. (…) … jest również nauką teoretyczną. Materiał szczegółow...

Nauka o materiałach wprowadzenie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Krzysztof Mroczka
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1729

Krytyczna szybkość chłodzenia - najmniejsza szybkość chłodzenia przy której nie tworzą się jeszcze dyfuzyjne produkty przemiany hartowność - zdolność stali do tworzenia struktury martenzytycznej podczas hartowania odpuszczanie - obróbka cieplna stali uprzednio hartowanej polegająca na wyżarzaniu...

Elektrotechnika podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zieliński
 • Elektrotechnika
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2555

1. Element elektroniczny czynny (aktywny) - element elektroniczny umożliwiający przekształcanie energii elektrycznej, zatem nie będący elementem pasywnym. Zdolny np. do wzmocnienia sygnału, jak tranzystor lub lampa elektronowa, czy...

Inżynieria wytwarzania pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr inż. Beata Jaworska
 • Inżynieria wytwarzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1743

Co to jest ruda żelaza i z czego się składa? Ruda - skupienie minerałów zawierające poszukiwany metal w takiej postaci, i w takich ilościach które umożliwiają otrzymanie metalu w sposób opłacalny ekonomicznie - skała płonna+ materiał. Najważniejszym składnikiem jest minerał zawierający poszukiwan...

Polimery i zaawansowana ceramika

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Magdalena Szutkowska
 • Polimery
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

POLIMERY Tworzywa sztuczne - materiały które oprócz polimeru jako składnika głównego , zawierają także dodatki w postaci napełniacz, zmiękczaczy, stabilizatorów, środków smarujących, środków bartniczych itd. Polimery - (polimeros- wiele części) -materiały organiczne - kowalencyjne związki węgla. ...