Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 99

Relacje - Dziedzina

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

W. Patryas. Notatka składa się z 2 stron. Rozdział IV Relacje Człony są to obiekty między którymi zachodzi dana relacja. Cechy są to relacje jednoczłonowe. Relacje dwuczłonowe to relacje zachodzące zawsze między dwoma obiektami. Relacje trójczłonowe to relacje zachodzące między trzema obiektami. ...

Język

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1540

W. Patryas. Notatka składa się z 2 stron. Rozdział V Język Reguły ustalające słownik danego języka jest to ogół słów danego języka stanowiący jego słownik. Reguły gramatyczne dzielimy na reguły ustalające kategorie gramatyczne i reguł...

Definicja metajęzykowa i przedmiotowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

W. Patryas. Notatka składa się z 2 stron. Rozdział VI Definicje Definicja metajęzykowa- jeśli język, w którym sformułowana jest określona definicja jest metajęzykiem języka, dla którego sformułowana jest ta definicja to stanowi ona definicję m...

Średniowiecze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

Zmierczak. Notatka składa się z 6 stron. KLIMAT IDEOWY EPOKI Pluralizm kultur - Bizancjum - kultura hellenistyczno-chrześcijańska + elementy kultury orientalnej - kultura europejska - kultura hellenistyczno-łacińska + kultura chrześcijańska + kultura społeczeństw „barbarzyńskich” Podstawą ideol...

Doktryna konserwatywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2247

Zmierczak. Notatka składa się z 7 stron. Doktryna konserwatywna 1. Klasyczny wykład konserwatyzmu - Edmund Burke (1729-1797) 2. Podstawowe elementy wspólne myśli konserwatywnej 3. Konserwatyzm teokratów francuskich - de Maistre i de Bonald; obrona chrześcijaństwa - Donoso Cortés 4. Konserwatyz...

Doktryny zachowawcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1036

Zmierczak. Notatka składa się z 4 stron. ROZRACHUNEK Z DZIEDZICTWEM OŚWIECENIA - źródeł rewolucji należy szukać w filozofii Oświecenia - krytyka poglądów Oświecenia - konserwatyści katalog konserwatywnych wartości - ciągłość, trwanie w historii konieczne do stworzenia społeczności, narodu i pa...

Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1757

Zmierczak. Notatka składa się z 18 stron. Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku 1. B. Constant (1767-1830) a) pojęcie wolności negatywnej i pozytywnej b) podział władzy u Constanta - władza prawodawcza stała - władza prawodawcza opinii (walka o obniżenie cenzusu majątkowego) - władza rządowa ...

Klimat intelektualny i zbiorowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

Zmierczak. Notatka składa się z 7 stron. KLIMAT INTELEKTUALNY I IDEOWY - awans ideologii w życiu społecznym - nowe formy polemiki ideowej - usprawnienie kolportażu idei - rozszerzenie wychowania szkolnego i zmiana programów nauczania - pojawianie się narodowych treści w teatrach - rozwój pra...

Humanizm - Nurty renesansowej dyskusji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Zmierczak. Notatka składa się z 8 stron. HUMANIZM Trendy epoki - postęp gospodarczy - postęp naukowy - antropocentryzm - „odrodzenie” antyku - odkrycia geograficzne - dystansowanie się od chrześcijańskiej wizji świata (powrót do czystego słowa bożego) - indywidualizm - walka o władzę w mon...

Socjalizm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1561

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. SOCJALIZM Pojawienie się terminu socjalizm i jego różnorodnych zastosowań Tzw. Socjaliści utopijni - Claude Henri de Saint Simon (1760-1825), Robert Owen (1771-1858),