Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 97

Pojęcie zasady wolności sumienia i wyznania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1386

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. 2.1 Pojęcie zasady wolności sumienia i wyznania 1) koncepcja mniej popularna- utożsamianie wolności sumienia z wolnością wyznania 2) koncepcja oparta na wielu dokumentach- rozróżnia wolność sumienia (cały światopogląd, to co uważamy) i wolność wyznania (u...

Odrodzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. Odrodzenie - pluralizm wyznaniowy społeczeństwa. Zaniechanie walk i prześladowań. Andrzej Frycz Modrzewski: władca powinien dążyć do jedności religijnej w państwie ale jedynie pokojowo. P...

Państwo a związki wyznaniowe w modelu powiązania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 3. Państwo a związki wyznaniowe w modelu powiązania System powiązania - powstał w 380 r. w cesarstwie rzymskim, gdzie chrześcijaństwo było religią państwową. 3.1 Cezaropapizm - (IV-XI w.) od 380...

Prawo wyznaniowe II Rzeczpospolitej Polskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 539

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 5. Prawo wyznaniowe II RP 5.1 Podstawowe zasady- nie mam pojęcia o co mu konkretnie chodzi :/ 5.2 Zasady konstytucyjne- dotyczyły głównie 2 kwestii: wolności sumienia i wyznania oraz sytuacji pra...

Zwierzchnictwo wyznaniowe państwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 3.4 Zwierzchnictwo wyznaniowe państwa Początek systemu datuje się na rok 1789 po rewolucji francuskiej. W wyniku demokratyzacji, liberalizacji i laicyzacji państwa nastąpiło równouprawnienie obywateli i wprowadzenie zasady wolności sumienia i wyznania.

System rozdziału kościoła i państwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 4 . System rozdziału kościoła i państwa 4.1 Istota pojęcia Rozdział kościoła i państwa- określony układ stosunków między państwem i związkami wyznaniowymi, idea przeciwstawna do modelu powiązania kościoła i państwa, akcentowała oddzielenie sfer państwa i z...

Modele systemu rozdziału

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 707

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. 4.3 Modele systemu rozdziału System amerykański - stanowi tzw. czystą separację, wiąże się to głównie z: kształtowaniem się społeczeństwa amerykańskiego niejednolitego religijnie i wyznaniowo, korzystaniem z doświadczenia europejskiego, unikaniem konfliktó...

Cechy współczesnego państwa świeckiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 4 . 4 Cechy współczesnego państwa świeckiego Ujęcie normatywne - normy konstytucyjne wyrażają fakt rozdziału kościoła i państwa na różne sposoby: (przykłady) a) Zakaz istnienia lub wprowadzania kościoła państwowego b) Fakt oddzielenia kościoła od państwa l...

Status prawny Kościoła Katolickiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. 5.3 Status prawny Kościoła Katolickiego Prace przygotowawcze zmierzające do zawarcia konkordatu rozpoczęły się tu po podpisaniu Konstytucji 17 marca 1921 r. W ich trakcie następowała konfrontacja stanowisk za i przeciwko konkordatowi. Po naradach konkordat...

Wolność sumienia i wyznaniowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 721

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZAKRES WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA Wolność sumienia - prawo jednostki do swobodnego wyboru, kształtowania i zmiany światopoglądu Wolność wyznania - uprawnienia jednostki do uzewnętrzniania swych poglądów o przekonań w sprawach re...