Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 95

Analiza przyczynowo skutkowa rentownosci kapitału własnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1617

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron. Analiza przyczynowo skutkowa rentowności kapitału własnego Model Du Ponta Każdy z tych czynników jest stymulantem, im wyższe tym lepiej. Nie każdy wzrost zadłużenia prowadzi do wzrostu ROE. Wzrost zadłu...

Analiza sytuacji finansowej oraz dźwignia łączna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron. Analiza sytuacji finansowej Cel: ocena zmian w wielkości i strukturze źródeł finansowania Narzędzia: Wskaźnik struktury i dynamiki pasywów Podstawowy wskaźnik struktury pasywów (stopnia zadłużenia) Informuje o: Stabilności finansowej przedsiębiorstwa (wk...

Pytania na egzamin - Twierdzenie Eulera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

PYTANIA Z EGZAMINÓW Z GEL : 2006r. 1. Prosta Eulera 2. Twierdzenie Eulera _ _ _ _ _ __ 3. Inwersja okręgu względem okręgu przechodzącego // nieprzechodzącego // przez środek inwersji. 4. 3 proste współpękowe // niewspółpekowe 5. Bryły Platońskie 6.

Konstytucja Republiki weimarskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2443

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. Konstytucja Republiki weimarskiej + model republiki ludowej + referendum ludowe + prezydent + sejm II Rzesza przegrała I Wojnę Światową . Obalono ustrój monarchiczny, wprowadzono republikę parlamentarną opartą o zasady demokratyczności. Wprowadziła to kon...

Królestwo Polskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1036

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Królestwo Polskie (Kongresówka = Sejm, Rada Stanu, Król) Dnia 27 listopada 1815 r. car Aleksander I podpisał tekst konstytucji Królestwa Polskiego - oktrojowana . Królestwo Polskie...

Konstytucja Marcowa 17.03.1921

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1050

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Konstytucja Marcowa 17.03.1921 + sejm i senat + prezydent (+ szczególne uprawnienia) Konstytucja z 17 marca 1921 r. powstała po 2 lat prac (od 1919 r.) Komisji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawcz...

Nowela Sierpniowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1477

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. Nowela Sierpniowa 02.08.1926 r. Ustawa z 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca konstytucję marcową - tzw. Nowela sierpniowa . zakaz pobierania przez posła lub senatora korzyści od rządu wprowadzono terminy uchwalenia budżetu, ich przekroczenie p...

Zagadnieniana egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. Grecja: 1) Eklezja i Rada 500 i helalia x2 2) Zgromadzenie ludowe w Atenach x3 3) Prawa polityczne w demokracji ateńskiej i w republice rzymskiej. 4) instytucje\organy państwowe w demokratycznyc...

Źródła i zasady prawa wyznaniowego w III RP

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1890

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Źródła prawa wyznaniowego III RP najważniejsze akty prawa wyznaniowego: konstytucja, szereg ratyfikowanych umów międzynarodowych (w tym konkordat), a także różnego rodzaju ustawy i odnoszące się do nich akty wykonawcze. Konstytucja z 1997: art. 25. okreś...