Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 94

Znaczenia analizy finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron. Znaczenia analizy finansowej (przydatność) w wycenie wartości przedsiębiorstwa Wycena wartości przedsiębiorstwa - podejście dochodowe [Istota] Przedsiębiorstwo jest towarem Jego użyteczność polega na generowaniu korzyści finansowej Wartość przedsiębiorstwa...

Ewidencja i karta podatkowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1253

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron. Ewidencja podatkowa zryczałtowanych form opodatkowania Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) UST...

Obliczanie dochodu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1680

Kiedrowska. Notatka składa się z 3 stron. Obliczanie dochodu W ciągu roku: Dochód podatkowy = Przychody - (Wartość zakupionych towarów + koszty uboczne zakupu + pozostałe wydatki) Na koniec roku: Dochód podatkowy = Przychody - (Inwentura na początek okresu + Wartość zakupionych towarów + koszt...

Podatkowa księga przychodw i rozchodw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1197

Kiedrowska. Notatka składa się z 4 stron. Podatkowa księga przychodów i rozchodów Podstawowe cechy: Prowadzona przez: Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie (art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.). Przychody nie przekracz...

Różnice trwałe i przejściowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 875
Wyświetleń: 4081

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron. Różnice trwałe Są to przychody i koszty, które nie są przychodami i kosztami podatkowymi Nie są przychodem Otrzymane odsetki za nieterminowy zwrot podatku Umorzenie zobowiązań Nie są kosztem podatkowym Wszelkie darowizny (z wyjątkiem żywności przekaz...

Rozliczenie roczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1246

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron. Rozliczenie roczne Może być rozliczne przez pracodawcę: Nie osiąga dodatkowych przychodów (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany i przychodów z e sprzedaży nieruchomości) Nie korzysta z odliczeń od dochodów (z wyjątkiem ZUS i ubez...

Ryczałt od przychodw ewidencjonowanych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1260

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Opodatkowaniu podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych, jeżeli w roku poprzedzającym

Spis z natury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron. Spis z natury Wyszczególnienie Data Ilość Kwota Wartość Zakup towaru 23 X 1000 10 10 000 Koszt podatkowy Sprzedaż 29 X 400 15 6 000 Przychód podatkowy Dochód podatkowy = 6 000 - 10 000 = - 4000. Chcąc poprawnie ustalić dochód podatkowy, jednost...

Racunkowość podatkowa-wprowadzenie i terminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron. System podatkowy - zbiór podatków wprowadzonych w Polsce, które są regulowane ustawami - nadrzędną jest „Ordynacja Podatkowa”. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, lecz wyposażona w zdolność pr...

Wynik finansowy i dochód podatkowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1652

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron. Wynik finansowy i dochód podatkowy Księgi rachunkowe: Księga główna - zbiór kont syntetycznych, na których są zaksięgowane operacje gospodarcze zgodnie z regułą podwójnego zapisu Zbiór kon...