Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 87

Międzynarodowe stosunki gospodarcze-wykład - Teoria handlu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - WYKŁAD prof. zw. dr hab. Z. W. Puślecki EGZAMIN pisemny - pytanie/10 min., następne pytanie itd. Międzynar. podział pracy i system gospodarki światowej. Teoria handlu międzyn. i jej ewolucja. Korzyści z wymiany międzyn. Ceny w handlu międzyn. (popyt, podaż,...

Prawo dyplomatyczne-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155

RYS HISTORYCZNY DYPLOMACJA- (z grec. Diploma- podwójny) oznacza dosłownie składający się z dwóch glinianych tabliczek. W Grecji był to akt urzędowy wydawany przez suwerena, zapewniający posłom określone przywileje. W Rzymie zaś był to swego rodzaju paszport i rekomendacja. Termin „dyplomacja” wszed...

Prawo konsularne-egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1799

PRAWO KONSULARNE Nazwa i zarys historyczny. Termin konsul pochodzi od słowa łacińskiego consulere: radzić się, mieć pieczę nad kimś, przychodzić z pomocą; a konsulat od consulatus. Nazwa konsul wywodzi się od godności konsula- jednego z dwóch najwyższych urzędników republiki i cesarstwa rzymskiego ...

Prawo dyplomatyczne i konsularne-skrypt

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2023

SKRYPT: JULIAN SUTOR PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE CZĘŚĆ I PRAWO DYPLOMATYCZNE 1. WSTĘP Prawo dyplomatyczne i konsularne to jedna z najstarszych dziedzin prawa sięgająca swymi korzeniami do początków cywilizacji ludzkiej. Prawo dyplomatyczne, jak i dyplomacja w ogóle, powstało wraz z rozwoje...

Przedmiot nauki o finansach publicznych-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Rozdział 1 Przedmiot nauki o finansach publicznych. 1. Pojęcie nauki o finansach publicznych. Istnieją trudności z definicją „ finansów publicznych” Do zdefiniowania finansów publicznych wielce przydatne jest kryterium własności, wg którego działalność gospodarczą i społeczną dzielimy na prywatną ...

Traktat z lizbony

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej 2008 Poznaj Traktat z Lizbony Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa www.ukie.gov.pl info@mail.ukie.gov.pl Autor: Prof. dr hab. Jan Barcz Okładka: The Audiovisual Library of the European Commission Projekt grafic...

System strategiczny Napoleona Bonaparte i przełom strategiczny XVIII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Józef Marczak
 • Klasyczna Strategia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2625

...W tym referacie chciałbym przedstawić sylwetkę jednej z najsłynniejszych postaci w historii świata.Napoleon Bonaparte jest różnie osądzany przez historyków.Z jednej strony jako genialnego stratega , taktyka i specjalisty od spraw wojskowych , reformatora który zawojował niemalże cała Europ...

Polski System Medialny - prasa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marcin Piechocki
 • Polski System Medialny
Pobrań: 504
Wyświetleń: 5712

...PRASA LOKALNA: Cele Stowarzyszenia Gazet Lokalnych: • prowadzone od początku istnienia Stowarzyszenia działania lobbingowe na rzecz korzystnych dla prasy lokalnej stawek podatku VAT; • monitoring zagrożeń dla rozwoju prasy lokalnej oraz podejmowanie działań zaradczych (np. w sprawie niery...

Pytania wraz z odpowiedziami z administracji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Administracja
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2317

...1. Definicja administracji publicznej Ujęcie podmiotowo przedmiotowe: Administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustaw...

Informacje o agroturystyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr U. Kaczmarek
 • Agroturystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1708

25.01.2004 „Podstawy Agroturystyki” - Maciej Przeniecki „Agroturystyka” - PAP Plan Wykładu: I. Wprowadzenie czyli dlaczego zajmujemy się agroturystyką ? Agroturystyka jako zjawisko społeczne - gospodarcze Podstawowe pojęcia Agrotur. jako zjawisko badawcze Zakres i źródła danych Instytucjonal...