Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 76

Problem taryfowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Problem taryfowy - taryfy normalne - obowiązuje dla danej klasy podróży, której zastosowanie nie wymaga spełnienia dodatkowych usług, bilet taki obowiązuje 12 miesięcy - taryfy specjalne - niższe od normalnych, najczęściej dotyczą przewozu w obie strony, oznaczony RT (taryfa w dwie strony), CT (ta...

Wady, zalety transportu kolejowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2758

TRANSPORT KOLEJOWY Zalety: - szybki - konkurencyjny do przelotów na odległość 1000km - większy komfort niż w samolocie - możliwość odpoczynku w trakcie podróży - możliwość pracy z komputerem, telefonem - ruch kolejowy dostosowany do normalnego rytmu życia człowieka (

Cechy nowego turysty - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2205

CECHY NOWEGO TURYSTY - ma większe doświadczenie - określone co chce zobaczyć - ma inny system wartości - więcej być a nie więcej mieć - dominują samotne kobiety w każdym wieku - elastyczność - szybkie doznania, spontaniczność, zmiana gustów - dużo większa niezależność - ma potrzebę bycia kimś ...

Zdarzenie prawne - źródło powstania stosunku prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Normy prawa są stanowione lub sankcjonowane przez państwo. Prawo jest czymś, co nas ogranicza; to nie tylko normy. Egzekucja zabezpieczona przymusem państwowym. Przepis prawny - jednostka redakcyjna zawierająca lub obejmująca normy prawn...

Polityka kryminalna i funkcje prawa karnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

Polityka kryminalna - proces wymierzania sprawiedliwości (polityka ścigania przestępców, polityka penitencjarna) ??? Funkcje prawa karnego: Sprawiedliwościowa (ukaranie) Ochronna (profilaktyka, prewencja) Gwarancyjna (zabezpieczenie przed odpowiedzialnością) Kompensacyjna (zadośćuczynienie) Wyc...

Dynamika procesowa - przykład w praktyce.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Jan K. nadał przesyłkę drogą pocztową, zawierają materiał wybuchowy w Warszawie, przesyłka eksplodowała w Tczewie. Ranny Józef W. przewieziony został z Tczewa do szpitala w Gdańsku, gdzie zmarł. Ustal miejsce popełnienia przestępstwa i właściwość organów ścigania. Dynamika procesowa: wniesienie akt...

Metody - zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Justyna Mularski
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

Czynniki decydujące o rezultacie przekonywania : - cechy wychowawcy, - cechy wychowanka, - rodzaj sytuacji. Oddziaływanie sytuacyjne polega na: - wprowadzeniu zmian do istniejących sytuacji tak, aby ich wpływ na wychowanka był zgodny z życzeniami wychowawcy, - utrzymaniu tych elementów sytuacji, kt...

Zasady postępowania w pedagogice resocjalizacyjnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Justyna Mularski
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2016

Zasady postępowania w pedagogice resocjalizacyjnej (Lipkowski) - akceptacji, - pomocy, - Indywidualizacji, - systematyczności (działania całego zespołu pedagogicznego jak i nasze indywidualne), - kształtowania perspektyw (najpierw pokazuje się umiejętność zrobienia czegoś małego, później przechodzi...

Rozwój demograficzny świata: Przyrost rzeczywisty ludności, jego elem...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Płoński
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

Geografia społeczno-ekonomiczna: pojęcie GSE - zajmuje się zjawiskami i procesami ludnościowymi, osadniczymi, kulturowymi, politycznymi i gospodarczymi w ujęciu przestrzennym i środowiskowym. przedmiot i podmiot badań: systemy społeczno-gospodarcze czyli ludzie i ich wytwory czyli układy techniczno...

Współczesne zachowania prokreacyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Płoński
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2023

Koncepcja przejścia DEMOGRAFICZNEGO: ·- długotrwały ujemny przyrost naturalny - obi zenie się dzietności do poziomu reprodukcji zawężonej - wydłużenie się przeciętnego trwania życia - stabilizacja i spadek śmiertelności - szybkie starzenie się śmiertelności - wysoka mobilność przestrzenna i społecz...