Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 75

Definiowanie diagnozy w pedagogice społecznej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arnold Lenarczyk
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

J AK D EFINIUJE S IĘ D IAGNOZĘ W P EDAGOGICE S POŁECZNEJ ? Oznacza rozpoznanie badanego stanu rzeczy pewnego wycinka rzeczywistości, ocena jego objawów i możliwości przemian. Prowadzi to do planowej działalności związanej z profilaktyką, kompensacją, terapią. Przedmiotem diagnozy jest człowiek. Me...

Metody wykorzystywane do badania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arnold Lenarczyk
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Metody wykorzystywane do badania: sondaż diagnostyczny - ilościowy, ankieta, narzędzie, kwestionariusz, ankiety studium przypadku - jakościowy, kilka przypadków - liczy się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - wywiad narracyjny eksperyment nat...

Specyfika pedagogiki społecznej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arnold Lenarczyk
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1351

N A C ZYM P OLEGA S PECYFICKA P EDAGOGIKI S POŁECZNEJ Jej zadaniem jest aktywizowanie wychowawczo oddziaływania na środowisko życiowe jednostki. Skupia się na problematyce środowiskowych uwarunkowań procesów wychowawczych oraz analizie warunków. Koncentruje się na środowisku życia jednostek, grup, ...

Kategoria środowiska jako podstawowe pojęcie w pedagogice.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arnold Lenarczyk
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1414

Z J AKICH P RZYCZYN K ATEGORIA Ś RODOWISKA S TAŁA S IĘ G ŁÓWNYMI , A W RĘCZ C ENTRALNYM I PODSTWOWYM P OJĘCIEM W YSTĘPUJĄCYM Z ARÓWNO W T RADYCYJNEJ J AK I W SPÓŁCZENEJ P EDAGOGICE S POŁECZNEJ W P OLSCE ? Środowisko : Helena Radlińska : ...

Krzemienie - opis i podział

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ewald Świeboda
 • Źródłoznawstwo archeologiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1561

Narzędzia społeczności wczesnej epoki brązu - Kostrzewski, T. Waga, S. Vencel, J.Fogel siekieromłoty buławki - kształt kulisty, symetrycznie zlokalizowany otwór (na środku) niezdobione zdobione dookolnymi żłobkami - melonowate płytki łuc...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

13. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z CENĄ ZAWARTE W USTAWIE: ( dwie zasady) - w umowie musi być informacja że zmiana ceny może nastąpić - 20 dni przed rozpoczęciem imprezy nie możemy zmienić ceny 14. DETERMINANTĄ STRATEGII CENOWEJ SĄ: - ceny firmy ( 2 cele: 1-zysk, 2- zwiększenie naszego udziału w rynku) - ...

Sprzedaż usług turystycznych - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH 1. KANAŁY DYSTRYBUCJI - system dystrybucji tworzony na podstawie jednego lub kilku kanałów. Kanały powinny umożliwiać przepływ strumieni: rzeczowych, finansowych, informacyjnych. ROLA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI: - przepływ różnorodnych strumieni związanych z oferowaniem produ...

Strategia i jej aspekty oraz rodzaje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

Wykład III 28.02.2012r Strategia i jej aspekty: Ilościowy- obejmuje zagadnienia ekonomiczno- finansowe mające na celu monitorowanie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa; jej celem jest maksymalizacja zysku Jakościowy- wszystkie działania, które mają na celu zadowolenia klientów, dotyczące komuni...

Uniwersalny model badania jakości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

ZADOWOLENIE KLIENTA= SPOSTRZEŻENIA- OCZEKIWANIA SERVQUAL- Uniwersalny model badania jakości: Dostępność usług (lokalizacja, godz. otwarcia, czas oczekiwania) Informacje o usługach firm (niewłaściwe sformułowany przekaz reklamowy) Kompetencje Uprzejmość Wrażliwość na potrzeby klienta Zaufanie(...

Promocja w turystyce - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1813

Promocja to forma komunikowania się przedsiębiorcy z rynkiem. W różnych krajach jest organizowana w różny sposób: Mogą to być integralne jednostki (Hiszpania) Instytucje podporządkowane administracji państwowej(Polska) Stowarzyszenie lub spółka prawa handlowego(Austria) Rodzaj korporacji public...