Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 69

Typy definicji kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 812

TYPY DEFINICJI KULTURY I ZAGADNIENIA W NICH AKCENTOWANE Def. Wyliczające - wymiana składników - są czytelna ale nie są domknięte logicznie (bez kryteriów) def historyczne -kładą nacisk na fakt dziedziczenia i rola tradycji def normatywne - K jest czymś co zobowiązuje i przymusza do zachowań def psy...

Układy kultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

UKŁADY KULTURY Kłoskowska - UK - powstałe z badań empirycznych pierwotny układ K - jest to układ najstarszy , od zawsze mała wspólnota ludzi którzy dobrze się znają swoistość - swojskość bezpośredni kontakt poszczególnych osób przechodniość ról nadawcy i odbiorcy role te są mało uregulowane jest to...

Zróżnicowanie społeczne, a zróżnicowanie kulturowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE A ZRÓŻNICOWANIE KULTUROWE Dotyczy to dwóch sfer współistniejących ale o nie zbadanych relacjach między nimi. Cech zróżnicowania społecznego : demograficzne (płeć wiek ) cechy społeczno zawodowe (wykształcenie zawód) cechy pozycji społecznej Cechy zróżnicowania kulturowego sy...

Socjologiczne pojmowanie kultury - Teoria Pufendorfa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

SOCJOLOGICZNE POJMOWANIE KULTURY Od niedawna datuje się zainteresowanie człowieka kulturą ale ona jako taka istniała od początków istnienia człowieka. Początek to starożytna Grecja (zasady estetyczne demokracja architektura, pyt o czł.-...

Kultura atrybutywna i dystrybutywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1827

XX wiek Ralph Linton - Kultura jest konfiguracją wyuczonych zachowań i rezultatów zachowań których elementy składowe są wspólne członkom danego społeczeństwa i przekazywane w jego obrębie. Philip Bagby 1958 - K to sposób myślenia i odczuwania i zachowania a więc główne rodzaje aktywności i jej wyt...

Proces nabywania K - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

w aspekcie ontogenetycznym - nabywana przez jednostkę Pier Bourdieu - K to gwałt symboliczny (brak możliwości protestu przeciw wpływowi K). ;proces przekazu K nie jest jednak bez oporu , opór ten wynika z tego że wszystkie wzory K są amb...

Układy kultury, procesy kulturotwórcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1099

Klein doznający przyjemności „w polowaniu” w pracy w zabiegach o coś doznają przyjemności w konsumpcji (ucztowanie) McKannel zdobywcy - zaspakajają własne ambicje i cele , czerpią przyjemność z życia cierpiętnicy - osiągają cele ale tracą przyjemność życia aspiranci - nie osiągają własnych celów...

Kultura masowa - omówienie i definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1092

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1 941 (szkoła frankfurcka) określenie to nie przyjęło się potem używa go Mc Donald W latach 40 pojawia się nowa sytuacja w kulturze (radio tv ) Pierwsze przejawy KM to pojawi...

Zróżnicowanie społeczne, a zróżnicowanie kulturowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Krytyka KM źródła : nostalgia za przeszłością (konserwatyzm u krytyków KM) krytyka to pogarda cywilizacji przemysłowej. Pogarda wobec mas krytyka : KM jest czynnikiem manipulacji ekonomicznej , pobudza popyt; wytwarza sztuczne potrzeby Jest e...

Teoria konwergencji, dyfuzja, definicja kultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2310

Z ewolucjonizmu wyrosła Teoria konwergencji Teoria konwergencji - Adolf Bastian - zakłada ona że w podobnych warunkach podobne formy kulturowe mogą powstać niezależnie od siebie tzn. wynika to z tego że istnieje zasadnicze podobieństwo natur...