Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 68

Semantyka logiczna - wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Niech X będzie zbiorem formuł języka J, a A niech będzie jedną z formuł tego języka. Def. 10. Wynikanie semantyczne: Formuła A wynika semantycznie ze zbioru formuł X wtw każdy model zbioru X jest też modelem formuły A. Oznaczanie: X |= A czytamy: formuła A wynika semantycznie ze zbioru formuł X ...

Interpretacja semantyczna danego języka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Def. 1) Interpretacją semantyczną danego języka pierwszego rzędu nazywamy dowolną parę uporządkowaną M = taką, że U jest dowolnym zbiorem niepustym (zwanym uniwersum interpretacji) zaś /_\ jest funkcją przyporządkowującą stałym pozalog...

Pojęcie zupełności.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1204

Def. 1) Zupełność/niezupełność w sensie klasycznym a) zbiór formuł X jest zupełny (symbolicznie: X e ZUP) wtw dla każdego zdania A, albo A e CnL(X), albo (~A) e CnL(X). b) Zbiór formuł X jest niezupełny (symbolicznie: X e/ ZUP) wtw istnieje zdanie A takie, że A e/ CnL(X) i zarazem (~A) e/ CnL(X) ...

Homorfizm/izomorfizm interpretacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Niech M= i M* - będą jakimikolwiek interpretacjami tego samego języka Def. 5) Homorfizm/izomorfizm interpretacji. Interpretacje M i M* są homorficzne wtw: Istnieje funkcja h przekształcająca uniwersum U interpretacji M na uniwersum M* interpr...

Ogólna teoria względności o czasie i przestrzeni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfred Raczek
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

Ad 4. Ogólna teoria względności (OTW) o czasie i przestrzeni a) czasoprzestrzeń Riemanna b) krzywizna czasoprzestrzeni W OTW mamy do czynienia z 3. wynikiem: Własności czasu i przestrzeni (czasoprzestrzeni) są zależne od rozkładu i gęst...

Czas i przestrzeń a materia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfred Raczek
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Temat IV: Czas i przestrzeń a materia Czy istnieją byty nieprzestrzenne i pozaczasowe. Problem istnienia próżni (i pustego czasu) oraz jego filozoficzne znaczenie. Szczególna teoria względności (STW) o czasie i przestrzen: a. kontrakcja...

Dynamika kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

DYNAMIKA KULTURY Ludzie zaczynają się zastanawiać co w życiu przeważa: stałość czy zmienność. Świat się zmienia, zmieniamy się my, ale jednocześnie mamy poczucie własnej tożsamości W życiu społeczno-kulturowym następują zmiany przeobraże...

Opracowanie do egzaminu z socjologii kultury.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1813

1. Definicje kultury Trudności określenia s.k. wynikają przede wszystkim z wieloznaczności samego pojęcia kultury, z jego szerokiego i niejednolitego zakresu, ze szczególnego nasilenia postaw wartościujących odnoszących się do zjawisk objętych tym pojęciem oraz z różnorodności tych postaw. Wielozna...

Osobowość, a czynniki społeczno-kulturowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

OSOBOWOŚĆ A CZYNNIKI SPOŁECZNO-KULTUROWE Osobowość - kiedyś dusza , psyche Osobowość jest tylko naszą własnością , my tworzymy osobowość i osobowość tworzy nas. OSOBOWOŚĆ jest to układ stosunkowo trwałych cech i mechanizmów wewnętrznych które są zdeterminowane biologicznie indywidualnie i poprzez c...

Socjologiczne podejmowanie kultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

SOCJOLOGICZNE POJMOWANIE KULTURY Od niedawna datuje się zainteresowanie człowieka kulturą ale ona jako taka istniała od początków istnienia człowieka. Początek to starożytna Grecja (zasady estetyczne demokracja architektura, pyt o czł.- ...