Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 60

Fizjologia człowieka w warunkach wysokogórskich, zjawisko hipoksji 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

7. Wydolność fizyczna na dużych wysokościach zmniejsza się już od 1000 m n.p.m. (gdy jest duży stosunek ATP do ADP - dużo energii jest spalane; w górach jest więcej ATP niż ADP - problem z energią) Mniejsze wykorzystanie glikogenu mięś...

Układ nerwowy - elementy i omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1295

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (II WYKŁAD, 3.03.2011 r.) 1. Kierunek przewodzenia: - antydromowo - ortodromowo - przepływ w warunkach fizjologicznych 2. Neurony aferentne - czuciowe, przewodzą informacje bezpośrednio od receptorów, ich ciała komórkowe leżą na obwodzie (głównie w zwojach rdzeniowych i czas...

Mechanizm regulujący i układ hormonalny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1946

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (III WYKŁAD, 10.03.2011 r.) 1. W mechanizmie regulującym wyróżniamy 3 części: Centrum kontroli lub centrum integrujące - które otrzymuje i przetwarza, przerabia informacje dostarczone przez receptor. Receptor - czuły, wrażliwy na zmiany warunków środowiska lub określony bodziec...

Układ ruchowy (mięśniowy) - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1575

5. UKŁAD MIĘŚNIOWY / UKŁAD RUCHOWY - jest to układ umożliwiający przemieszczanie się organizmu w przestrzeni oznaczającej go oraz utrzymywanie lub zmianę wzajemnego ułożenia poszczególnych jego elementów. a) Narząd ruchowy: *Czynny : część układu nerwowego (kontrolujemy ruchy) - mięśnie, w których...

Zasoby energetyczne organizmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2065

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (VI WYKŁAD, 31.03.2011 r.) I. Zasoby energetyczne organizmu Substrat Masa [g] Energia [kJ] Tłuszcze 10 000 420 000 - tkanka podskórna 9 800 411 600 - mięśnie 200 840 Węglowodany 375 7 800 - glikogen w wątrobi...

Naukowe i potoczne rozumienie kultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2268

Naukowe i potoczne rozumienie kultury : Potoczne rozumienie - brak dystansu, wartościowania - nacechowane zjawiskiem łączenia kultury z tym co moralne, właściwe, utożsamianie pożądliwości z kulturą - często brak usystematyzowania - utożsamianie kultury z instytucjami - kinem, teatrem, dość częst...

Kultura i sposoby jej definiowania, nurty kulturozawstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1085

1. Czym jest kultura? termin wieloznaczny, pochodzący początkowo od łac. cultus agri ("uprawa ziemi"), interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (...

Kultura masowa i popularna, wielokulturowosc, etnocentryzm, relatywizm...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1666

Kultura masowa Według Kłoskowskiej: Symboliczna - część kultury blisko rozumieniu kultury w węższym sensie. Związana z przekazem wartości, norm, trendami w sztuce. Potoczne rozumienie kultury. Społeczna - treści które odnoszą się do określania stosunków międzyludzkich. Bytu - odnosi się do relac...

Nabycie kultury, enkulturacja, socjalizacja, tożsamość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1183

Jak nabywamy kulturę Jest to proces w którym ludzkość jako całość współtworzą cechy które są ludzkie. Są to cechy specyficzne. Kulturę nabywamy od swojej rodziny. W sensie gatunkowym, jednostkowym. Proces nabywania kultury trwa od momentu gdy człowiek stał się człowiekiem w sensie biologicznym trwa...