Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 55

Choroba wrzodowa - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1533

choroba wrzodowa - obecność wrzodów trawiennych czyli ubytków w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy przyczyny Zakażenie Helicobacter pylori. Odpowiada za 92 % przypadków występowania wrzodów dwunastnicy i około 70 % wrzodów żołądka C...

Hokej na slegach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1365

Hokej na slegach ( rodzaj sanek, zastępujący łyżwy) to jedna z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych, uprawianych przez osoby niepełnosprawne. Jest to sport typowo męski, przeznaczony jedynie dla sportowców z porażeniem lub amputacja co najmniej jednej kończyny dolnej. Zasady gry nie różni...

Koszykówka na wózkach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1834

Koszykówka na wózkach - podobnie jak koszykówka pełnosprawnych - jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych.Podczas paraolimpiady w Sydney mecze koszykówki oglądało na miejscu 10 tys.widzów. Była to jedna z najbardziej oglądanych dyscyplin paraolimpiady.Obe...

Terapia czaszkowo-krzyżowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

Terapia czaszkowo-krzyżowa Terapia czaszkowo-krzyżowa polega na delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, kości krzyżowej i kręgosłupa w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych. Dzięki temu układy nerwowy i krążenia zaczy...

Choroba SM - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1540

SM Choroba zapalna ośrodkowego układu nerwowego o wielofazowym, nawrotowym i/ lub postępującym przebiegu oraz wieloogniskowych (rozsianych) objawach neurologicznych, wywołana specyficznym dla układu nerwowego zaburzeniem immunologicznym powodującym pierwotną wieloogniskową i postępującą demieliniza...

Zasady praw własności intelektualnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Zasady praw własności intelektualnej: zasada terytorialności - możliwość zgłoszenia wynalazku tylko w jednym bądź w wielu krajach, z tej zasady wynika konieczność międzynarodowej ochrony, oznacza to, że musimy dokonać zgłosz...

Dzieło jako substrat materialny treści.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

Dzieło = substrat materialny treści/idei.informacji Można mieć lub nie mieć prawa do: Użytkowania rzeczy; Posiadania rzeczy; Rozporządzania rzeczą. Sprzeczność/konflikt interesów: Twórca Użytkownik Utwór: Efekt pracy (w tym intelektualnego wysiłku) człowieka Ochroną objęty jest właśnie ten re...

Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń Art. 110 11 . 1. Sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych rozpatruje zespół orzekający Komisji w składzie pięcioosobowym. 2. W terminie 7 dni od dnia ...

Autorskie prawa majątkowe - Egzekucja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Autorskie prawa majątkowe Art. 17. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Art. 17 1 . Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy danych spełniającej...

Czas trwania autorskich praw majątkowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Czas trwania autorskich praw majątkowych Art. 36.  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 1)  od śmierci twórcy , a do utworów współautorskich - od śmier...