Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 52

Pierwsza reforma polityki regionalnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2114

Pierwsza reforma polityki regionalnej Jednolity Akt Europejski z 1986 r. zawiera rozdział dedykowany polityce regionalnej - „spójność ekonomiczna i socjalna” - mówi się o konieczności zlikwidowania różnic w rozwoju niektórych regionów. 1988r. - poważne zmiany w zasadach i finansowaniu polityki reg...

Polski model polityki spójności 2014-2020

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

POLSKI MODEL POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 Wspólne ramy strategiczne Strategia rozwoju kraju 2020 (25.09.2012r.) Zwiększenie konkurencyjności gospodarki Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Podnoszenie sprawności i efektywności państwa Programy operacyjne Obszary strategicznej interwenc...

Unijna polityka rozwoju regionalnego - geneza i stan obecny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

UNIJNA POLITYKA ROZWOJU REGIONALNEGO. GENEZA I STAN OBECNY. Celem polityki regionalnej jest zmniejszanie istotnych zróżnicowań rozwojowych. Zmniejszanie zróżnicowania odbywa się na poziomie regionalnym, a nie krajowym. Ponadnarodowa polityka interregionalna - PRR UE Podstawa prawna - w dokumenta...

Zintegrowane programowanie strategiczne w ujęciu terytorialnym.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

ZINTEGROWANE PROGRAMOWANIE STRATEGICZNE W UJĘCIU TERYTORIAKNYM Wielofunduszowość jako spójne podejście do programowania strategicznego i wdrażania polityki europejskiej oraz polityk krajowych. Wspólne Ramy Strategiczne - wspólna realizacja różnych polityk w odniesieniu do terytoeium (Polityki Spój...

Sukcesja w prawie administracyjnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krystian M. Ziemski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

SUKCESJA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Nast ę pstwo prawne inaczej sukcesja jest to wst ą pienie w ogó ł praw i obowi ą zków przez nabywc ę ogó ł praw lub obowi ą u zków. Nast ę pstwo prawne to mówi ą wprost sytuacja c kiedy nast ę pca prawny wywodzi swe prawa i obowi ą od poprzednika. Insty...

Obliczenia hydrauliczne przepustów i małych mostów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2744

3. Obliczenia hydrauliczne przepustów i małych mostów 3.1. Określenia podstawowe i zasady obliczeń 3.1.1. Obliczenia hydrauliczne przepustów i małych mostów obejmują: - wyznaczenie wymiarów przepustu (przewodu, wlotu i wylotu) lub światła małego mostu, - określenie wysokości spiętrzenia przed bud...

Pedagogika ogólna - wykład 4 (29.10.2013)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1470

Pedagogika ogólna wykład 4, 29.10.13 II Podstawy pedagogiki 1. Przedmiot pedagogiki - jest nim wychowanie, które ma na celu ukształtowanie osobowości. Obecnie przedmiotem pedagogiki jest edukacja oraz wszystkie działania mające cele edukacyjne (np. samokształcenie) Przedmiotem pedagogiki jest rze...

Elementy układu nerwowego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1260

Typy synaps: - nerwowe - nerwowo-mięśniowe - nerwowo-gruczołowe Synapsa: - kolka synaptyczna - szczelina synaptyczna - błona postsynaptyczna Sumowanie czasowe bodźców - jest to stopniowe zwiększanie depolaryzacji błony komórkowej neuronu wskutek pobudzenia wywołanego prze kolejne bodźce w serii z p...

Utlenianie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1946

UTLENIANIE Zastosowanie: Glukono-5-lakton (stopniowe uwalnianie kwasu) - proszki do pieczenia, fermentowane kiełbasy, produkty mleczarskie. OKSYDAZA GLUKOZOWA Zastosowanie: - zmniejszenie ilości tlenu (soki owocowe, piwo, konserwy) - brak glukozy zapobiega reakcjom Maillarda (hamowanie niekorz...

Eksperyment Ash'a - normatywny wpływ społeczeństwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

Eksperyment Ash'a Normatywny wpływ społeczeństwa Wiemy, że to odcinek b, jednak, gdy osoby przed nami mówią,że jest to a sami zwątpimy i mówimy,że to a. Eksperyment Schater'a Informacyjny wpływ społeczeństwa Spostrzeganie i ocena osób zachowujących się konformistycznie Pomocnicy eksperymentat...