Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 51

Biosfera, piętra organizacji - omówienie zagadnień.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

Biosfera - znaczenie i usytuowanie biosfery na kuli ziemskiej. Powiązania sfery żywej - biotycznej i nieożywionej - abiotyczna. Piętra organizacji: osobnik - jednokomórkowy, kolonijny, tkankowiec populacja- zbiór osobników tego samego gatunku c...

Tereny zieleni specjalnego przeznaczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4221

II tereny zieleni specjalnego przeznaczenia - pasy zieleni izolacyjnej, zieleń towarzysząca komunikacji, ogrody dydaktyczne, pracownicze ogrody działkowe, cmentarze, parki i ogrody zabytkowe Pasy zieleni izolacyjnej: oddzielaj...

Tereny towarzyszące różnym obiektom

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2758

III tereny towarzyszące różnym obiektom - zabudowy osiedlowej, indywidualnej, usług różnego typu np. gospodarczych, technicznych Zieleń osiedlowa - łączy i wypełnia (około 50% całości ) przestrzeń między budynkami. Stare kamienice i nowe części miasta funkcje: wypoczynkowa izolacyjna plastyczna...

Klasyfikacja terenów zieleni uwzględniające ich funkcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4823

Klasyfikacja terenów zieleni uwzględniające ich funkcje I tereny zieleni otwartych - parki, zieleńce, bulwary i promenady dostępne do ogólnego użytku mieszkańców wyposażone w obiekty dla wypoczynku biernego i czynnego do czynnego przystosowane są parku ludowe Park centralny: w dużych miastach, p...

Kwietniki ozdobne i trwałe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1946

Kwietniki ozdobne i trwałe Kwietniki sezonowe obsadza się roślinami, które nie zimują w gruncie . Wyjątek stanowią rośliny 2letnie wysadzane jesienią rośliny cebulowe kwitną wiosną . Ze względów praktycznych w parkach tworzy się raczej duże skupi...

Roślinność okrywowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

Roślinność okrywowa Trawnik: pochodzi od naturalnej roślinności dominowej, łąkowej dywanowe - równa nawierzchnia, żywo zielona barwa, jednolity skład botaniczny (wyłącznie trawy), wymaga starannej pielęgnacji w postaci podlewania zasilania, częst...

Rośliny stepowe i kserotermiczne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1337

Rośliny stepowe, kserotermiczne Współcześnie skupienia roślin stepowych w Pl (ekstrazonalna roślinność naturalna oraz murawy kserotermiczne - wynik ekstensywnej gospodarki pasterskiej). Występowanie na stokach wapiennych i gipsowych ...

Niemiecki system planowania przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1526

Niemiecki system planowania przestrzennego Źródła prawa planowania przestrzennego: Niemieckie prawo w zakresie planowania przestrzennego dzieli się na prawo „ładu przestrzennego i planowania krajowego ( Raumordnungs- und Landesplanungsrecht ) oraz prawo budowlane ( Baurecht ). Prawo ładu przestrzen...

Okres przedakcesyjny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Okres przedakcesyjny Okres ten opierał się na dwóch podstawowych aktach prawnych: Ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, z dniem 1 stycznia 1999r. reforma terytorialno-administracyjna, która: Określiła czytelny podział zadań publicznych, przypisując je do odpowiednich struktur...

Pakiet legislacyjny 2014-2020 - rozporządzenia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

PAKIET LEGISLACYJNY 2014-2020 Przedstawiony w październiku 2011r. Wszystkie elementy tego pakietu są tylko projektami, nie są jeszcze zatwierdzone. Założenia: Uproszczenie realizacji polityki Skupienie się na dotychczasowych wynikach udzielanej interwencji ( warunkowość ) Większe wykorzystanie...