Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 303

Starożytna Grecja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

Starożytna Grecja - osadnictwo to objęło kilka kultur, które skupiały się wokół miasta egejskiego - najważniejsza kultura mi...

Stopień koncentracji osad

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Trzy podstawowe miary wskaźników opisujących stopień koncentracji osad: średnia gęstość osiedli n - liczba osiedli P - powierzchnia badanego obszaru w km² średnia odległość między osiedlami ogólna charakterystyka jakiegoś zbioru osiedli średnia liczba ludności osiedli, średnia arytmetyczna Li ...

Koncepcje zagospodarowania turystycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

Podstawowe koncepcje zagospodarowania turystycznego: Koncepcja turystyki zrównoważonej Koncepcja regionu turystycznego Koncepcja ewolucji miejscowości turystycznej Koncepcja przestrzeni turystycznej Koncepcja krajobrazu turystycznego Koncepcja terytorialnych systemów rekreacyjnych Koncepcja c...

Klasyfikacja atlasów społeczno-gospodarczych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

Klasyfikacja atlasów społ.-gosp. Podział ze względu układ treści atlasu: - album map (pewna liczba map seryjnych danego terytorium połączona jedną okładką) -atlas kompleksowy (rodzaj atlasu zawierającego pełną charakterystykę geograficzną świat...

Model generalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Model generalizacji. Każda suma spostrzeżeń elementarnych jest konsekwentnie uogólniana do tzw. Granicy generalizacyjnej, którą dla podkreślenia progowości nazywamy limes generalizacji Każda treść mapy wyjściowej może być redukowana w drodze generalizacji ilościowej. Każdorazowa zmiana pojemności m...

Teoria progów generalizacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

Teoria progów generalizacyjnych. Jeśli pojemność mapy zbliża się do granicy i stosowana generalizacja ilościowa powoduje zbyt dużą stratę informacji, to należy przejść do nadrzędnej kategorii pojęciowej i zastosować inną, odpowiednią metodę przedstawienia. Ten moment zmiany nazywa się właśnie „prog...

Występowanie częściowo ciągłe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Występowanie częściowo ciągłe - może być obserwowane jako dwuwymiarowe i jednowymiarowe. Pierwszy przypadek pojawia się wówczas, gdy na badanym obszarze ciągłość występowania jest przerwana lub gdy istnieje ona jedynie na ograniczonych obszarach, podobnie do wysp. Ten rodzaj występowania nazywany j...

Występowanie dyskretne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Występowanie dyskretne - może być traktowane jako granica generalizacji występowania częściowo ciągłego. Występowanie wyspowe w trakcie postępującej generalizacji zmierza do charakteru występowania dyskretnego. Oddzielne obszary stają się na mapie coraz mniejsze i w końcu zostają one zastąpione prz...

Zależności semiotyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

zależności semiotyczne : Zależności; syntaktyczne - określają formalną kompozycję mapy prowadzącą do prostoty i układu jej treści - stosowanie na mapie wielu zgodności semantyczne - wyrażają się w przypisywaniu poszczególnym znakom odpowiedniej treści znaczeniowej, co wyjaśnione jest w legendzie ma...

Koncepcja polityki przestrzennej zagospodarowania kraju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

Koncepcja polityki przestrzennej zagospodarowania kraju: -zaznaczamy podstawowe elementy sieci osadniczej kraju -zamieszczamy opis wymagań ochrony środowiska i zabytków, które należy chronić na szczeblu wojewódzkim oraz obszarów podlegających ochronie -zapis o rozmieszczeniu