Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 301

Agresja w szkole

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Agresja w szkole Piękny, słoneczny dzien. Ziemie pokryły spadające z drzew kolorowe liście. Złota polska jesień. W jednej z wyszkowskich szkól głośny dzwonek obwieścił długa przerwę. Cześć uczniów idzie “zajarac”, gromadzą się za pobliskim budynkiem. - Dajcie ognia - prosi mały brunet. - A wiesz, z...

Zaburzenia psychosomatyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE To choroby, w etiopatogenezie których, w ich Przebiegu istotna rola przypada czynnikom Psychicznym. Czynniki psychiczne to przede wszystkim czynniki emocjonalne. KLASYFIKACJA I zaburzenia uwarunkowane uszkodzeniem tkanki mózgowej II zaburzenia psychopodobne, zaburzenia ...

Dziedzictwo ustroju panstwa antycznego I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Dziedzictwo ustroju państwa antycznego Terytorium Państwa można podzielić na: • Wielkoprzestrzenne (o wielkim terytorium): np. Egipt, państwa hellenistyczne Aleksandra Wielkiego, Cesarstwo Rzymskie • Społeczności państwowe o niewielkim obszarze i liczbie...

Państwo - encyklopedia, zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Państwo - to organizacja polityczna wyposażona w suwerenną władzę, a zarazem jest to organizacja terytorialna, a przynależność do niej ma charakter sformalizowany. Organizacja polityczna - organizacja w której chodzi o sprawowanie władzy. Władza suwerenna - władza podporządkowana. Władza w pań...

Czynności konwencjonalne, cechy tekstu prawnego - encyklopedia, zagadn...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wiesław Grzelczak
 • Polityka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2079

Czynności konwencjonalne: I. Czynności organów państwa a) akty stanowienia prawa b) akty stosowania prawa - orzeczenia sądowe - decyzje organów administracji II. Czynności prawne dokonywane przez inne podmioty czynności jednostronne czynności dwustronne Stosowanie prawa. To orzekanie o kons...

Czy dziecku poczętemu przyznaje się ochronę ze strony prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903

WYKŁAD 19.11 Czy dziecku poczętemu przyznaje się ochronę ze strony prawa? Art. 446 1 KC stanowi egzemplifikację ochrony prawnej przyznanej już urodzonemu dziecku, ale czy powinien być traktowany jako przesłanka ochrony dziecka poczętego? Możliwość wyrządzenia szkód w trakcie życia prenatalnego. ...

Zmiana płci - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1330

WYKŁAD 3.12 ZMIANA PŁCI 1. W medycynie jest możliwość zmiany płci, jednakże w prawie nie ma takiej regulacji. Nie ma wymogu zmiany genitaliów, żeby zmienić płeć. Ślub i małżonek może mieć trochę problem; może sprawdzenie przez małżonka zupełne...

Opłata planistyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Opłata planistyczna - renta planistyczna Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 36.4. - Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub u.w. zbywa nieruchomość, wójt burmistrz prezydent miasta pobiera jednorazowa ...

Użytkowanie wieczyste a trwały zarząd

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357

Użytkowanie wieczyste a trwały zarząd Trwały zarząd - twór, który istnieje w gospodarce nieruchomościami - niezbywalny, nieprzenaszalny, niedziedziczny, ustalany na mocy decyzji administracyjnej, dotyczy gruntów i budynków. Uż...

Typy układów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Typy układów 1) układ rdzeniowy 2) układ kratowy 3) delta Układ we wczesnym stadium rozwoju, każdy wierzchołek połączony z co najmniej 1 wierzchołkiem. Charakterystyczny jest brak obwodu, sieć min. spójna Typ pośredni, odpowiada sieciom rozwiniętym, ale nei wyczerpuje wszystkich połączeń między...