Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 300

Jak rozwiązać kazus

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4200

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Jak rozwiązać kazus? Czym jest tak naprawdę kazus? Wiele zdarzeń w życiu społecznym rodzi skutki prawne, czyli konsekwencje określone obowiązującym prawem. Jeśli określenie prawnych skutków zdarzenia staje się przedmiotem kontrowersji, mamy do czynienia z ka...

Company law - słówka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krzysztof Żółtański
 • Język angielski
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2058

Unit 5 - Company law company law/ US: corporation(s) law OR corporate law - prawo o spółkach regulation - nadzór, kontrola entity - jednostka business entity - przedsiębiorstwo, jednostka biznesowa company/ US: corporation - spółka akcyjna,...

Małżeństwo w podstawie prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

Typ mieszany: historycznie była to trzecia forma małżeństwa (pierwsza - świecka, druga - kościelna) - polegało na tworzeniu koncesji na rzecz wyznań, ale zatrzymania prawa małżeńskiego w prawie cywilnym - za rozwój tego typu małżeństwa odpowiada laicyzacja - a ta nastąpiła w raz z reformacją A) m...

Kazus (D.12.7.2 168)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

D.12.7.2 168 Tekst pochodzi z 12 księgi Digestów justyniańskich. Jego autorem jest Julian, żyjący w III w.n.e. Przedstawiona jest w nim sytuacja, w której właściciel ubrania oddał je czyścicielowi do uprania. LOCATOREM jest właściciel ubrania, bo on lokuje swoje ubranie i on musi zapłaci, a czy...

Teoria Kanta i La Place'a

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Andrzejewski. Notatka składa się z 1 strony. Pisał o przyrodzie, cieple, klimacie - wczesne pisma, przedkrytyczne Kanta. Mając 31 lat pisze „ogólna teoria przyrody i teoria nieba”- próbuje dociec skąd mógł powstać układ słoneczny. Był n...

Prawa człowieka - Odwołania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Prawa człowieka - pojecie normatywne, sytuacyjnie rozwarstwione, naturalnie możności ludzkie co do istoty naturalne, ale spoołczenie zdeterminowane. Równe, niezbywalne, czasami trwałe, uniwersalne podmiotowo, przechodne, do pewnego stopnia także kulturowo, konieczne i zawsze wypływające z przyrodzo...

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem przdsiębiorstwa i pojazdu...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZILNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE RUCHEM PRZESIĘBIORSTWA - art. 435 Odpowiedzialność ciąży na każdym (osobie fizycznej lub prawnej), kto prowadzi na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprowadzane w ruch za pomocą sił przyrody. przedsiębiorstw...

Prawo rzeczowe - Nabycie własności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. Prawo rzeczowe -reguluje zakres władztwa człowieka nad rzeczą i inne formy korzystania z niej -podział na rzeczy ruchome i nieruchome i odmienne dla nich przepisy prawne -zasada zamkniętej listy praw rzeczowych (numerus clausus) - tylko takie prawa rzeczow...

Prawo spadkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1386

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. Prawo spadkowe -w prawie rzymskim przeważało dziedziczenie testamentowe; występowała zasada równości dziedziczenia kobiet i mężczyzn -w prawie germańskim majątek musiał pozostać w rodzie, więc w grę wchodziło tylko dziedziczenie beztestamentowe Dziedziczen...

Proces karny - Średniowieczny proces skargowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1099

Smolak. Notatka składa się z 5 stron. Proces karny Średniowieczny proces skargowy -w państwach plemiennych najważniejszą instytucją sądowniczą był wiec, skupiający wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni -od epoki karolińskiej funkcję sądowniczą przejęli wysłannicy królewscy, hrabiowie ...