Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 299

Procentowy udział 10 największych detalistów w Europie i korzyści glob...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Procentowy (%) udział 10 największych detalistów w Europie: Niemcy- 87 % ( ludzi kupuje w tych 10 naj) Francja 86% Hiszpania 83% Węgry 83% Czechy 61% Włochy 55% Słowacja 39 % Polska 24% Korzyści globalizacji: Pobudzenie wzrostu gospodarczego Przepływ technologii Niekorzyści globalizacji: Hom...

Podatki, rodzaje podatków i skutki.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Podatki - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne pobierane przez związek publiczno - prawny, podatnik - osoba fizyczna lub prawna, skutki podatków: uszczuplenie dochodów podatników realizacja zadań państwa Rodzaje podatków ze względu na przedmiot opodatkowania Dochodowe Ma...

Przesłanki prywatyzacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162

Przesłanki prywatyzacji 1) z punktu widzenia budżetu państwa: - szybki napływ gotówki (kapitałowa, likwidacyjna myślnik 1) - odpada problem zarządzania i odpowiedzialności z a przedsiębiorstwo - państwo przestaje dopłaca do nierentownych przedsi...

Zagadnienia zaliczeniowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Maciej Szlinder
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

Zagadnienia zaliczeniowe - Retoryka z erystyką 1)    Definicja retoryki i jej relacja z dialektyką, polityką i sofistyką (18.10) 2)    Rodzaje retoryczne (tabelka) (18.10) 3)    Analiza audytorium...

Ograniczegnia praw i wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 819

OGRANICZENIA PRAW I WOLNOŚCI konstytucyjne zasady ograniczeń praw i wolności ( art. 31 ust. 3 ): aspekt formalny - ustanawiane jedynie w ustawie; aspekt materialny - ustanowione dla ochrony następujących zasad: bezpieczeństwa państwa porządku publicznego środowiska zdrowia publicznego moralności ...

Elementy czynności prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. III. Skutki naruszenia reguły ogólne: gdy cała czynność jest sprzeczna z w/w kryteriami - zgodnie z art. 58 § 1 i art. 387 § 1 czynność taka jest bezwzględnie nieważna ; gdy część czynność jest sprzeczna z w/w kryteriami - reguła ogólna to art. 58 § 3 kc...

Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092

Olejniczak. Notatka składa się z 10 stron. CZYNNOŚCI PRAWNE I INNE ZDARZENIA CYWILNOPRAWNE ZDARZENIA CYWILNOPRAWNE I. Pojęcie i skutki Pojęcie zdarzenia cywilnoprawne to takie fakty, które mają doniosłość na obszarze stosunków cywilnoprawnych, o czym decyduje treść obowiązujących norm prawnych → ...

Zbycie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. IV. Zbycie przedsiębiorstwa art. 75 1 stanowi jeden z przypadków wskazanych w art. 55 2 , a poza tym stanowi podstawę do wyjaśnienia charakteru prawnego najważniejszej czynności prawnej dot. przedsiębiorstwa jaka jest zbycie. Pojęcie zbycia przedsiębiorst...

Typy dóbr osobistych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Olejniczak. Notatka składa się z 4 stron. II. Typy a) Życie, zdrowie i nietykalność cielesna choć w art. 23 wymienione jest tylko zdrowie, to połączenie ich uzasadnione jest z dwóch powodów: życie i nietykalność cielesna są wartościami chronionymi w systemie prawnym (Konstytucja, prawo medyczne,...

Rodzaje osób prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. RODZAJE OSÓB PRAWNYCH I. Państwowe osoby prawne kryterium wyróżnienia - majątek i struktura powiązana z państwem (por. art. 44 1 , 34 i 40 kc) Skarb Państwa to samo państwo występujące w charakterze podmiotu cywilnoprawnego (określanego też jako fiskus) d...