Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 297

Teoria grawitacji ogólnie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Teoria grawitacji ogólnie Po raz pierwszy użył ją Carey w XIX wieku. Stwierdził, że im większa w danym miejscu liczba ludności, tym większa jest siła oddziaływania Migracje odbywają się do dużych ośrodków, wielkość migracji zmniejsza się wraz z odległością. Stan równowagi zachowany jest przez odd...

Ustawa o samorządach terytorialnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Ustawa o samorządach terytorialnych z 8.03.1990r Dawniej władza miała system centralny, w 1999r zdecentralizowano władze co doprowadziło do lepszego użytkowania funduszami. Po reformie administracyjnej powstał powiat i województwo, podstawa w

Teoria wzajemnego oddziaływania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1694

Teoria wzajemnego oddziaływania Sformułowania teorii wzajemnego oddziaływania stanowią analogię do pojęć i praw fizyki Newtonowskiej(model grawitacji) oraz potencjału grawitacyjnego Legrage'a (model potencjału) - ośrodki jak na niebie oddziałują na siebie (np. migracja) Model grawitacji -wzajemn...

Ustawa o samorządach terytorialnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Ustawa o samorządach terytorialnych z 8.03.1990r Dawniej władza miała system centralny, w 1999r zdecentralizowano władze co doprowadziło do lepszego użytkowania funduszami. Po reformie administracyjnej powstał powiat i województwo, podstawa w

Kryteria identyfikacji miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2023

Kryteria identyfikacji miast. Kryterium prawno-administracyjne - miasto zostaje wydzielone w oparciu o status prawny (nadane są prawa miejskie), np. Polska Kryterium ilościowe - miasto wyłania się na podstawie określonej liczby mieszkańców, np. Francja, Chiny Kryterium ilościowo-jakościowe - bierze...

Wpływ wód pochłodniczych na ekosystemy wód powierzchniowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Wpływ wód pochłodniczych na ekosystemy wód powierzchniowych Wody pochłodnicze traktowane jako tzw. umownie czyste, są odprowadzane z elektrowni i elektrociepłowni do wód powierzchniowych. Oddziaływają one negatywnie, ponieważ podwyższają temperaturę wody w rzekach i jeziorach, co zakłóca cykl rozw...

Wskaźnik feminizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2002

Wskaźnik (współczynnik) feminizacji - określa ile kobiet w społeczeństwie przypada na określoną liczbę mężczyzn (najczęściej 100). Czynniki wpływające na zróżnicowanie współczynnika feminizacji na świecie: zdarzenia nadzwyczajne np. wojny, przeciętne trwanie życia kobiet i mężczyzn (w Europie kobie...

Fundamenty bezpośrednie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

Fundamenty bezpośrednie Ławy fundamentowe - stosuje się najczęściej jako fundamenty pod ścianami. Najczęściej wykonuje się je z betonu, żelbetu, kiedyś z kamienia lub z cegły. Ławy żelbetowe stosowane są też pod rzędami słupów. Ławy murowane wykonu...

Pojęcie logistyki miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

24. Pojęcie logistyki miasta, zakres praktycznych rozwiązań komunikacyjnych w mieście Procesy zarządzania przepływami dóbr, środków pieniężnych i informacji, zapewniające rozwój miastu zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta, związanych z mobilnośc...

Przyczyny ograniczeń przestrzennego rozwoju miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

36 . Przyczyny ograniczeń przestrzennego rozwoju miasta. Teoria progów w kontekscie przestrzennego rozwoju miasta. Przyczyny - zróżnicowanie fizjograficzne powierzchni, - struktura użytkowania terenu, - technologia systemów infrastruktury technicznej, strukturalny charakter miasta Teoria progów...