Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 292

Ćwiczenia kształtujące cechy zdolności motorycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Gustaw Dyjak
 • Kinezyterapia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1407

Ćwiczenia kształtujące poszczególne cechy zdolności motorycznych-wyk.3 Cechy: -siła -wytrzymałość -równowaga -koordynacja -gibkość Podstawy fizjologiczne siły mięśniowej Siła mięśniowa -jest wykładnikiem możliwości funkcjonalnych organizmu -podstawowym źródłem jest

Postawa ciała

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Gustaw Dyjak
 • Kinezyterapia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1827

Postawa ciała-wyk.5 Postawa ciała jest to sposób trzymania się osobnika w pozycji stojącej , którego wyrazem jest wzajemny układ poszczególnych segmentów ciała Wady w płaszczyźnie strzałkowej: 1) Plecy okrągłe ( Dorsum rotundum ) *przyczyna...

Reedukacja posturalna - Metoda Klappa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Gustaw Dyjak
 • Kinezyterapia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3332

Reedukacja posturalna - Metoda Klappa-wyk.6 Postawa ciała - swobodny układ ciała w pozycji stojącej uwarunkowany : podłożem morfologicznym podłożem funkcjonalnym nawykiem postawy ( wg.Degi, Bąk ,

Metody reedukacji posturalnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Gustaw Dyjak
 • Kinezyterapia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2464

Metoda L.Schrott i inne metody reedukacji posturalnej-wyk.7 Inaczej nazywa się system ortopedyczno-oddechowy Charakterystyka : -podstawy metody bazują na własnych doświadczeniach autorki N.Kathariny Lehnert-Schroth związanych z problemami kręgosłupa -kluczem korekcji bocznych

Metoda Majocha - redukcja posturalna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Gustaw Dyjak
 • Kinezyterapia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3276

Metoda Majocha i inne metody reedukacji posturalnej-wyk.8 Metoda ta została opracowana przez S.Majocha na przełomie 50 i 60 lat w Stołecznym Centrum Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu w Konstancinie. Zgodnie z założeniami w terapii wad postawy najistotniejsze jest : właściwa ocena stanu klinicz...

Opracowywanie danych i przykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Miernik
 • Elementy statystyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1071

OPRACOWYWANIE DANYCH Informacje z tabeli lub diagramu często próbujemy opisać za pomocą jednej liczby. W przypadku danych liczbowych (oceny, wzrost, wiek, itd.) najczęściej używamy średniej arytmetycznej. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA to liczba uzyskana przez dodanie wszystkich wyników w próbie i podzie...

Procenty - zadania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Miernik
 • Elementy statystyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2408

P R O C E N T Y W ubiegłym roku szkolnym Maciek opuścił 8 dni, co stanowiło 4 % wszystkich dni nauki. Ile dni trwał rok szkolny? Ile razy Maciek był w szkole? Dany jest kwadrat o boku 4 cm. Jeśli każdy z jego boków zwiększymy o 30%, to o ile...

Instrumenty zarządzania kredytem handlowym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Gustaw Janecki
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

2.Instrumenty zarządzania kredytem handlowym: WARUNKI PŁATNOŚCI - przedpłata(zaliczka), płatność natychmiastowa, płatność terminowa, termin ściągania należności, odsetki za zwłokę. OPUSTY CENOWE hurtowy (za ilość) gdy klient jest gotowy kupić więcej dostaje obniżkę cen. skonto (II terminy płatnośc...

Jednonawowe kościoły romańskie w Wielkopolsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Klemens Ziętara
 • Metodyka badań obiektów architektonicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1708

Jednonawowe kościoły romańskie w Wielkopolsce. Budowane przede wszystkim na terenach wiejskich, u schyłku wieku XI i na początku wieku XII, tzw. pierwsze kościoły parafialne (ale parafie powstawały dopiero w XIII wieku) Schematy wg S. Wilińskiego 1955 Schemat salowy 1 połowa

Podstawa szacowania ekonomicznych efektów turystyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Mitka
 • Rachunek satelitarny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

W wersji uproszczonej RST podstawę szacowania eko-nomicznych efektów turystyki stanowią następujące parametry: udział poszczególnych turystycznych rodzajów działalności w produkcji globalnej sekcji, do których zostały zaklasyfikowane, udział poszczególnych turystycznych rodzajów działalności w twor...