Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 290

Stoicyzm - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eligiusz Puchacz
 • Historia filozofii antycznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1757

Stoicyzm       Nurt w dziejach filozofii utworzony przez Zenona z Kition (ok. 336 - 264 p.n.e.) i rozwijany przez wielu antycznych filozofów greckich i rzymskich. Jego nazwa pochodzi od b...

CZbiory domknięte w przestrzeniach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Edwin Laszczak
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

PRZESTRZENIE METRYCZNE ZUPEŁNE I NIEZUPEŁNE Definicja Przestrze ń metryczn ą (X,d) nazywamy zupełn ą , gdy ka Ŝ dy ci ą g Cauchy'ego jest zbie Ŝ ny do pewnego elementu tej przestrzeni. Definicja Przestrzenie, które nie s ą zupełne n...

Ciągłość funki i twierdzenie Cauchy'ego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Edwin Laszczak
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

CI Ą GŁO ŚĆ FUNKCJI POMI Ę DZY PRZESTRZENIAMI METRYCZNYMI Definicja (Twierdzenie Hainego o ci ą gło ś ci funkcji) Dane s ą dwie przestrzenie metryczne (X,d), (Y, δ ) oraz funkcja f: X → Y. Funkcj ę tak ą nazywamy ci ą gł ą w x  X g...

Kryteria zawartości w przestrzeniach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Edwin Laszczak
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

KRYTERIA ZWARTO Ś CI W NIEKTÓRYCH PRZESTRZENIACH METRYCZNYCH Kryterium zbie Ŝ no ś ci w R n Wiemy, Ŝ e zbiory zwarte w dowolnej przestrzeni metrycznej s ą domkni ę te i ograniczone. Okazuje si ę , Ŝ e R n z dowoln ą metryk ą d gener...

Przestrzenie ośrodkowe i nieośrodkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Edwin Laszczak
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

PRZESTRZENIE METRYCZNE O Ś RODKOWE I NIEO Ś RODKOWE Definicja O ś rodkiem przestrzeni metrycznej (X,d) nazywamy zbiór A  X, który jest conajwy Ŝ ej przeliczalny (tzn. sko ń czony lub przeliczalny) taki, Ŝ e:  ε 0  x  X  y  A d...

Przestrzenie metryczne - definicja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Edwin Laszczak
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

PRZESTRZENIE METRYCZNE Definicja: Przestrzeń metryczna to niepusty zbiór X w którym został w którym został ustalony sposób mierzenia odległość pomiędzy elementami tego zbioru, tzn. została zadana funkcja d:X×X→R, spełniająca nas...

Zbieżność w przestrzeniach metrycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Edwin Laszczak
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

ZBIEZNO ŚĆ W PRZESTRZENIACH METRYCZNYCH Definicja Mówimy, Ŝ e ci ą g   1 ( ) n n x elementów przestrzeni metrycznej (X,d) d ąŜ y wg metryki d do elementu x  X gdy lim ( , )  0 → d x x n n x x n n → → Definicja Mówimy, Ŝ e c...

Zbiory spójne w przestrzeniach metrycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Edwin Laszczak
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

ZBIORY SPÓJNE W PRRZESTRZENIACH METRYCZNYCH Definicja Zbiór A nazywamy spójnym w przestrzeni metrycznej (X,d), gdy nie istniej ą dwa otwarte zbiory B, C takie, Ŝ e A  B ≠ 0 i A  C ≠ 0 oraz A  B  C. Twierdzenie Zbiór A w przestrz...

Resocjalizacja i teoria wychowania nauki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izydor Kubiński
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1799

RESOCJALIZACJA ( proces związany z powtórnym wychowanie młodych ludzi) 1. dyscyplina wiedzy- pedagogika resocjalizacyjna (związana jest z pedagogiką specjalną (Grzegorzewska- część młodych ludzi jest upośledzona moralnie, charakterol...

Dzieje pojęcia sztuki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Helmut Grzegorzek
 • Estetyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1687

Sztuka: dzieje pojęcia sztuka Sztukę pojmowano różnie, dzisiejsze pojęcie wcześniej nie obowiązywało; gr. techne - łac. ars - sztuka, lecz znaczenie było inne; techne i ars, w średniowieczu do odrodzenia, znaczyły tyle co umiejętność /zrobienia jakiegoś przedmiotu, np. zbudowania domu, posągu, ...