Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 279

Kultura masowa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1 941 (szkoła frankfurcka) określenie to nie przyjęło się potem używa go Mc Donald W latach 40 pojawia się nowa sytu...

Nabywanie kultury - Aspekt filogenetyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

NABYWANIE KULTURY w aspekcie filogenetycznym - przez gatunek ludzki wyprostowanie ciała , uwolnienie rąk szersze widzenie człowiek neandertalski(nie mówił) homo sapiens - rozwinięta krtań , rozwinięta strefa broki w mózgu (mowa i koordynacja ruchów)...

Uczestnictwo w kulturze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

UCZESTNICTWO W KULTURZE w ramach tych układów Uczestnictwo w K wg Andrzeja Tyszki jest to indywidualny udział w zjawiskach K czyli przyswajanie jaj treści ,używanie jej dóbr , podleganie obowiązującym w niej normom i wzorom, ale także tworzenie nowych jej wartości oraz odtwarzanie i przetwarzanie j...

Cynicy - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1155

Cynicy Sokrates miał takich m.in. uczniów: Ksenofonta, Arystypa, Antystenesa, Euklidesa , Fedona i Platona. Prócz Ksenofonta, który został historykiem, pozostali założyli szkoły filozoficzne. Antystenes (V/IV w. p. Chr.) był twórcą szkoły cynik...

Definicje filozofii i ich problematyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 714

Definicje filozofii. Niektóre nauki filozoficzne i ich problematyka. Klasycznie definiujemy filozofię jako teorię rzeczywistości; naukę dążącą do najogólniejszego poznania świata i koniecznościowego wyjaśnienia ostatecznych racji jego istnienia i jego poznania. Oprócz tej definicji występują też in...

Empiryzm brytyjski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085

Empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume) Niektórzy anglosascy historycy filozofii uważają, że dopiero od epoki empiryzmu brytyjskiego zaczyna się w filozofii „naukowe”, „poważne” jej uprawianie, stąd też bywa że nawet na anglosaskich studiach filozoficznych nie sięga się w historii dalej...

Filozofia a nauki niefilozoficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Filozofia a nauki niefilozoficzne . W dzisiejszych, stechnicyzowanych czasach , rola filozofii została poważnie zmarginalizowana, a wielu uczonych przestało się interesować tą nauką lub zaczęło otwarcie ją lekceważyć. Powinniśmy jednak pamiętać, że wszystkie poważniejsze dyscypliny naukowe wywodzą ...

Filozofia chrześcijańska w starożytności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Filozofia chrześcijańska w starożytności : św. Augustyn Św. Augustyn (IV/V w. po Chr.) obok św. Tomasza uważany jest za gł. filozofa związanego z chrześcijaństwem, należy jednak pamiętać, że w myśli św. Augustyna pojawiają się też...

Filozofia okresu średniowiecza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Filozofia okresu średniowiecza . Realistyczny system św. Tomasza Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) w sporej mierze nawiązywał do myśli i terminologii Arystotelesa . Najważniejsze odkrycie, które go dokonał w filozofii (zwł. w metafizyce) to było zwrócenie uwagi na to, że w każdym realnym bycie da się...

Filozofia w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Filozofia w Polsce Udział Polaków w myśli filozoficznej zaznaczył się już w XIV w. (uczony-przyrodnik Witelo Ślązak). W 1364 r. powstała Akademia Krakowska, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju filozofii w Rzeczpospolitej . Istotną datą jest jednak 1830/1831, kiedy to powstaje filozofia mesjani...