Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 278

Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata - Ewolucjon...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

respektowanie zasady ewolucjonizmu przyjmujemy, że rozwój powierzchni Ziemi w skali globalnej jest procesem ciągłym (brak przerwy w rozwoju świata) respektowanie zasady aktualizmu geologicznego wprowadzona przez Lamela (geolog brytyjski) teraźniejszość jest kluczem do poznania przeszłości (w takic...

Teoria funkcjonowania systemu i jej zastosowanie w geografii fizycznej...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Wykład 9 22.12.2005 np. współczesne zlodowacenia w Europie; przykłady, prawidłowości dot. współczesnego zlodowacenia w skali świata (co obejmuje) pustynie Afryki: wymienić + prawidłowości w skali świata mechanizm cyrkulacji - prądy wstępując...

Obszar stanów dozwolonych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Wykład 10 5.01.2006 Złoty cytat: „bardzo będę mówił dość szybko” Wartościami progowymi dla geosystemu jest obszar stanów dozwolonych, obszar stabilności, odporność geosystemu, czas relaksacji. Obszar stanów dozwolonych - obszar, w którym dokonują się wszystkie zmiany geoekosystemu w trakcie jego ...

Rozmieszczenie kontynentów i oceanów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1379

Rozmieszczenie kontynentów i oceanów 39,4% - lądy na półkuli N (półkula lądowa) 18,7% - lądy na półkuli S (półkula morska) Efektem nierównomiernego rozmieszczenia kontynentów i oceanów jest różne wykształcenie wielkich stref krajobrazowych na półkuli N i S. Wielkie strefy krajobrazowe posiadają ...

Strefowość przyrodnicza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

Wykład 11 12.01.2006 Strefowość przyrodnicza - właściwość charakteryzująca środowisko przyrodnicze kuli ziemskiej; jest to prawidłowe występowanie (następstwo) elementów środowiska przyrodniczego zależne od szerokości geograficznej Szerokość geograficzna - wraz z nią zmienia się oświetlenie; różni...

Klasyfikacja Pardé'go

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

Klasyfikacja Pardé'go - podział reżimów, ze względu na typ zasilania; uwzględnia się ilość okresów z przepływami ekstremalnymi: wezbrania opadowe, roztopowe, zatorowe, sztormowe niżówki letnie: efekt suszy atmosferycznej, glebowej, hydrologicznej zimowe: efekt przemarznięcia gruntu i retencji ...

Rzeki nizinne w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Rzeki nizinne w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego Łaba , Wezera , Odra , Wisła zasilanie śnieżne i deszczowe w zależności od wielkości: śnieżno-deszczowy deszczowo-śnieżny III i IV - wezbrania (śnieżne) kiedyś dominujące ...

Rzeka allochtoniczna - Nil

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3332

Rzeka allochtoniczna - Nil ukształtowany reżim złożony wtórny najdłuższy system rzeczny przepływa przez kilka stref klimatycznych: podrównikową, zwrotnikową (z odmianą skrajnie suchą też), śródziemnomorską) opady w okolicy Kairu - śr...

Rozkład współczesnego zlodowacenia na kuli ziemskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

Rozkład współczesnego zlodowacenia na kuli ziemskiej lód na obszarze lądowym - zawiera ok. 75% całej wody z lądów kriosfera - powłoka lodowa na obszarze lądowym różne typy lodu: dominacja lodu lodowców i lądolodów (lód lodowcowy) lód gruntowy ...

Obecnie zlodowacone obszary

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Wykład 12 19.01.2006 Obecnie zlodowacone obszary głównie reliktowe (pozostałości plejstoceńskie) recesja Europa Ziemia Franciszka Józefa : wyspy - Ziemia Jerzego, Wilczka, Grahama Bella, Aleksandry Nowa Ziemia: lodowiec Nordenskjőlda Jan Mayen: lodowiec Welprechta małe miąższości, mała dynamika,...