Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 271

Osoba jako podmiot moralny i prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1589

Osoba jako podmiot moralny i prawny Filozofia prawa podejmuje kwestie normatywne filozofii praktycznej. Filozofia prawa i etyka zazębiają się. Większość wybitnych filozofów podejmowała kwestię z zakresu filozofii prawa. Filozofia prawa → ...

Zależność opinii publicznej i rozumu komunikacyjnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Zależność opinii publicznej i rozumu komunikacyjnego Rozum publiczny jest źródłem możliwości zaistnienia swobodnej opinii publicznej. Swobodnej, gdyż wolność jest znamieniem rozumu, a nie tylko mniemań. Opinia publiczna może być choć nie zawsze jest rozumna. W pełni autonomiczna opinia publiczna by...

Zastosowanie etyki dyskursu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Zastosowanie etyki dyskursu Appel Etyka klasyczna = etyka normatywna Refleksja nad regułą dyskursu ujawnia ich dwustopniowy charakter. Appel wskazuje na formalno-proceduralne ostateczne uzasadnienie reguł dyskursu z jednej strony, a z drugiej wskazuje na uzasadnienie konsensualno-komunikacyjne, o...

Funkcje prawa pozytywnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

Funkcje prawa pozytywnego - Prawo stanowi gwarancję pokoju i spokoju społecznego. Te zaś są fundamentem i warunkiem realizacji rozmaitych zamiarów. Hobbes - lepszy jest jakikolwiek ład i spokój, niż prawna pustka i anarchia. Utrzymywanie spokoju społecznego zależy w sposób istotny od tego w jakim...

Okres cudu gospodarczego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Okres cudu gospodarczego: - demograficzny: Europa po II wojnie światowej weszła w fazę modernizacji demograficznej (niedobór rąk do pracy już od lat 50), później niskie wskaźniki urodzeń i proces starzenia się ludności - tworzenie odpowiedniego systemu emerytalnego; - narodościowy: inaczej etnicz...

Migracje zarobkowe Polaków

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

Migracje zarobkowe Polaków: Emigracja do Stanów Zjednoczonych W ostatnich latach możliwości legalnej emigracji do Stanów Zjednoczonych były dla obywateli polskich bardzo ograniczone. Jednym z jej kanałów jest tzw. Loteria Wizowa, uruchomiony w 199...

Skutki społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

Skutki społeczne Mówiąc o skutkach migracji dla państw przyjmujących, warto na wstępie odnieść się do problemu demografii. Od 1997 roku, kiedy ludność dzisiejszych krajów UE osiągnęła swoją szczytową liczbę, Europejczyków zaczęło ubywać. Unia potrzebować będzie w następnych dziesięcioleciach dopływ...

Emigracja zarobkowa-skutki społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Skutki społeczne Biorąc pod uwagę strukturalny charakter naszego 16-%owego bezrobocia i nadwyżkę kilkuset tysięcy ludzi w rolnictwie, dla wielu Polaków emigracja zarobkowa jest i pozostanie realną perspektywą na odmianę swojego losu. Należy jednak podkreślić, że tragiczne historie dziewcząt porywan...

Prognozy na przyszłość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Prognozy na przyszłość Oblicza się, że nawet milion ludzi może opuścić Polskę, zanim imigracja zacznie przeważać nad emigracją. W ciągu najbliższych 3-5 lat wskaźnik emigracji (zwłaszcza sezonowej) pozostanie wysoki, co wiąże się nadwyżką około 0,5-1 miliona osób mieszkających na wsi, których nie s...

Główne wnioski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

Główne wnioski 1. Polacy mają swobodny dostęp do rynków pracy Czech, Cypru, Estonii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Do państw, które częściowo zliberalizowały dostęp do swoich rynków pracy, ale ...