Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 270

Reaktywność a wybór zawodu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1421

Człowiek mając swobodę wyboru otoczenia i działalności będzie je tak dobierać i organizować, aby korespondowały z jego temperamentem Poziom reaktywności a uprawianie sportów o różnym stopniu zagrożenia fizycznego Sporty niebezpieczne Nie uprawiają sportów Nisko reaktywni 48 8 Wysoko reaktywn...

Elementy struktury osobowości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1498

Elementy struktury osobowości Ujęcie szerokie: obraz siebie, potrzeby, postawy, temperament, emocje (lęk, poczucie winy, empatia, agresywność), mechanizmy obronne, inteligencja, uzdolnienia, zainteresowania, wola i inne Elementy struktury osobowości w modelach osobowości Modele osobowości Freud...

Pojęcie JA

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Pojęcie JA Struktura JA Obraz siebie: centralny element struktury osobowości. Pełni funkcję integracji i stabilizacji osobowości, zapewnia trwałość i powtarzalność działań. Jest to “prywatna” koncepcja struktury własnej osobowości Definicje obrazu siebie: Combs i Snygg - organizacja wszystkich ...

Stres i radzenie sobie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

Wykład 6 STRES I RADZENIE SOBIE Co to jest stres? - Napięcie psychiczne - Czynnościowy stan wegetatywnego układu nerwowego - Napięcie mięśni Selye (1977) - Nieswoista reakcja organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie Lazarus (1984) - Określona relacja między osobą a otoczeniem, która ocenian...

Sylogizmy(Arystoteles) są to reguły wnioskowania dedukcyjnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1603

Sylogizmy(Arystoteles) są to reguły wnioskowania dedukcyjnego: Niektórzy studenci lubią psychologię Wszyscy lubiący psychologię są inteligentni Więc: Niektórzy studenci są inteligentni Relacje: Piotr jest wyższy od Anny Anna jest...

Testy na inteligencje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

Testy na inteligencje: WAIS -R: chyba najpowszechniej stosowany test inteligencji Testy werbalne: Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa Testy...

Pomoc psychologiczna, wspieranie w samorealizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Wykład 10 Pomoc psychologiczna: Wspieranie w samorealizacji Promocja zdrowia Zapobieganie patologii Poradnictwo psychologiczne (rozwiązywanie kryzysów rozwojowych) Interwencje kryzysowe Interwencja kryzysowa Kryzys: •bardzo duże napięcie emocjonalne •obawa przed utratą kontroli •uczucie ...

Kontraktualizm - sposób argumentacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2303

Pojęcie teorii kontraktualistycznych ma zastosowanie zarówno wobec klasycznych teorii społecznych, jak i w odniesieniu do XX-wiecznych koncepcji (Rawls, Nozick). Zauważyć trzeba, że już u sofistów i epikurejczyków wskazywano na u...

Koncepcja kontraktualistyczna - schematy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Funkcje pełnione przez poszczególne 3 elementy schematu koncepcji kontraktualistycznych w ogóle: AD 1) Stan deskryptywny, ma udzielić odpowiedzi na pytania jacy są z natury ludzie, mający żyć ze sobą w formie zorganizowanej - państwie → STAN HIPOTETYCZNY!!! Jako

Opinia publiczna - pojęcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Opinia publiczna Pojęcie to jest stosunkowo nowe, gdyż stosowane od XX wieku. Sartori → wyrażenie to stworzono w dziesięcioleciach poprzedzających Rewolucję Francuską. Nawiązuje do rozróżnienia doxa a episteme. Doxa może być prawdziwa, ale nie m...