Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 269

Transplantacje ex mortuo - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 882

WYKŁAD 7.01 Transplantacje ex mortuo Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Ustawa ta definiuje dawcę, może on być żywy lub martwy (zwłoki ludzkie - przeszczep ex mortuo). Zawiera ona także absolutny zakaz zapłaty albo przyjmowania jakiejkolwiek innej ...

Formy wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Łukasz Pisula
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1939

Formy wychowania Formy wychowania : mówimy, że dany proces wychowania przybiera formę F 1 ze względu na rodzaj działalności D 1 - jeśli występują w nim sytuacje, w których wychowankowie mogą przejawić działalność D 1 . Realizacja procesu wychowania rozpoczyna się zawsze od określenia celu etapoweg...

Istota enkulturacji, socjalizacji, kontrola społeczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Łukasz Pisula
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

Mechanizm kontroli społecznej w procesie socjalizacji Kontrola (zwana czasem także manipulacją) jest to zdolność do modyfikowania i zmieniania zachowania poprzez systematyczne używanie odpowiednich wzmocnień i kar. Karą społeczną jest dezaprobata dla osoby czyniącej coś złego. Kontrola społeczna p...

Mechanizm modelowania i jego znaczenie dla socjalizacji i wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Łukasz Pisula
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2380

Mechanizm modelowania i jego znaczenie dla socjalizacji i wychowania Pojęcie modelowania odnosi się do procesu uczenia się zachowań (a zatem nabywania zachowań) poprzez obserwację zachowań innego człowieka, tzw. module . Mechanizm modelowania nie dotyczy tylko socjalizacji, ale i przejmowania pozyt...

Istota enkulturacji, socjalizacji, wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Łukasz Pisula
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1946

Istota enkulturacji, socjalizacji, wychowania. Enkulturacja : jest to przyswajanie sobie przez jednostkę całokształtu doświadczeń i wartości wchodzących w zakres kultury. Procesy te rozpoczynają się od urodzenia i trwają całe życie. Polegają one na nadawaniu jednostce cech właściwych ludziom. Człow...

Bronisław Malinowski, Florian Znianecki i inni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

/przyswajać definicje kultury, aby się dowiedzieć czym są nauki o kulturze; wszystkie nauki humanistyczne/społeczne zajmuja się nauką - yupi!/ Bronisław Malinowski - funkcjonalizm; „Szkice z teorii kultury” 1944r. Scharakteryzował oojęcie kultury: „Kultura jest integralną całością, składającą się z...

Cechy organizacji ponadpaństwowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1477

Cechy organizacji ponadpaństwowych /supranarodowych Schemat opracowano na podstawie: Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice, Opr. A.Łazowski, A.Łabędzka, M. Szpunar, CHBeck, Warszawa 2003. Supranarodowość, metoda wspólnotowa i uwspólnotowienie („communitarisation") Traktat o powołaniu...

Myślenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 938

Wykład 1 MYŚLENIE: - Czynność umysłowa leżąca u podstaw rozumienia, przetwarzania i komunikowania informacji - Obejmuje skupianie uwagi na informacji, tworzenie jakiejś jej umysłowej reprezentacji, rozumowanie na jej temat, wydawanie na jej podstawie sądów i decyzji - Proces umysłowy polegający...

Emocje podstawowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1484

Emocje podstawowe Starożytni Chińczycy szczęście - serce gniew - wątroba smutek - płuca strach - nerki Behawiorysta: J. Watson strach gniew miłość Międzykulturowe badania Ekmana szczęście gniew strach smutek wstręt Badana Eibl-Eibelsfeldt nad dziećmi niewidomymi i niesłyszącymi od u...

Podejście behawiorystyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1792

Podejście behawiorystyczne Przedstawiciel: Clark Hull Podstawowe terminy: - Popęd - wielkość deficytu jakiegoś ważnego dla organizmu czynnika pozytywnego lub siła oddziaływania czynnika negatywnego - Przynęta(pobudka) - obiekt mający zdolność redukowania lub zmniejszania wielkości popędu - Wzmocn...