Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 267

Tartatii - opis i symbolika

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Remigiusz Gawrych
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

W tellach w Tartatii znajdują się płytki pokryte protopismem - dochodzi do analizy przez pryzmat badań Mezopotamii. W wyniku C14 odkryto, że w Europie pismo powstało wcześniej niż w rejonie Żyznego Półksiężyca. W krótkim odcinku czasu f...

Definicje osobowości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

WYKŁAD 1 Definicje osobowości 1.Persona=osobowość-persona to maska nakładana przez starożytnych aktorów. Jako maska sugeruje udawanie cech odmiennych od prawdziwych; Persona bez konotacji wskazujących na iluzję zaczęła wskazywać na jawne i prawd...

Osobowość paranoiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Osobowość paranoiczna (paranoidalna) 1.wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie 2.tendencja do przeżywania długotrwale przykrości 3.podejrzliwość, ujmowanie obojętnych działań otoczenia jako wrogich lub pogardliwych 4.sztywne pocz...

Psychoanaliza klasyczna Zygmunt Freud - założenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

WYKŁAD 3 Psychoanaliza klasyczna Zygmunt Freud - Założenia: Doniosłość procesów nieświadomych Konflikty intrapsychiczne, obrony Kompleks Edypa Centralna rola popędu seksualnego Założenia metodologiczne psychoanalizy: Zasada nad-determin...

Nieświadomość zbiorowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

NIEŚWIADOMOSC ZBIOROWA (kolektywna, ogólnoludzka) -produkt ewolucyjnego rozwoju człowieka, psychiczne "dziedzictwo" ludzkości zawarte w każdym z nas. Zawiera reprezentacje ( archetypy ) dotyczące pewnych powtarzających się, kluczowych doświadczeń ludzi dawnych epok. Owe reprezentacje -t...

Pionierzy badań leksykalnych nad osobowością

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1694

Pionierzy badań leksykalnych nad osobowością Donald Fiske , 1949 Samopis i szacowanie cech na podstawie danych Cattella •Adaptowalność społeczna •Konformizm •Wola osiągnięć •Kontrola emocjonalna •Poszukujący intelekt Ernest Tupesi Raymond Christal , 1958 Analiza czynnikowa 8 badań leksykaln...

Psychologia humanistyczna - Zasada holizmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

WYKŁAD 7/8 PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA Istota "przełomu humanistycznego": Zmiana obrazu człowieka. Uwarunkowania biologiczne a uwarunkowania kulturowe: Gdzie tkwi źródło "zła"? Zasada holizmu. Świadomość i sam...

Perls-terapia Gestalt

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204

PERLS -TERAPIA GESTALT Zamiast kierować się własnymi zdolnościami czy pragnieniami kierujemy się tym czego oczekują od nas inni Funkcjonowanie neurotyczne -odrzucanie własnego Ja poprzez unikanie kontaktu z własnym doświadczeniem 1. poziom działań fałszywych -wyznaczony przez idealny obraz samego/...

Mechanizmy psychologiczne zapewniające integrację

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE ZAPEWNIAJĄCE INTEGRACJĘ : pojęcie własnej osoby (względnie stały wizerunek siebie) samoświadomość(zdolność do koncentracji uwagi na sobie jako obiekcie) procesy samoregulacji(dostrajanie zachowania do standardów wewnętrznych bądź postrzeganych oczekiwań innych ludzi) R...

Schematy a cechy osobowości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

SCHEMATY A CECHY OSOBOWOŚCI (1) Posiadania rozbudowanego schematu danego atrybutu nie oznacza, że ktoś ma ten atrybut(i vice versa) Np. rozbudowane schematy dotyczące życia politycznego -nie implikują, ze ktoś jest liberałem czy tez konserwatystą. Fakt, że ktoś jest uczynny, nie oznacza że ma rozb...