Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 265

Ustalenie ojcostwa dziecka poczętego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

WYKŁAD 05.11 Ustalenie ojcostwa dziecka poczętego z wykorzystaniem technologii medycznej Kodeks uchwalony w 1964 roku, zaczął obowiązywać od 1 stycznia 1965r. W tym czasie powołanie człowieka do życia poza organizmem matki postrzegane było jako medyczne science fiction. Trzydzieści lat później (l...

Manhoff v Steven - Baby Doe case - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

WYKŁAD 12.11 Manhoff v Steven - Baby Doe case - badania genetyczne udowodniły, że ojciem dziecka urodzone przez matkę zastępczą był partner matki (Steven), a nie dawca nasienia Manhoff. - Dziecko przyszło na świat upośledzone. Żadna ze stron nie chciała dziecka. Po badaniach krwi okazało się, że ...

Funkcje i rodzaje celów w organizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Funkcje i rodzaje celów w organizacji Funkcje celów - cele w działalności organizacji spełniają 4 funkcje: stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi pracujących w organizacji - pozwalają zrozumieć dokąd organizacja zmierza. skuteczne wytyczenie celów sprzyja dobremu planowan...

Warunki podejmowania decyzji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Warunki podejmowania decyzji - Osoba podejmująca decyzję działa w warunkach pewności, ryzyka niepewności. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności - sytuacja, w której podejmujący decyzję zna z rozsądnych zakresów pewności dostępne warianty wyboru oraz ich warunki Podejmowanie decyzji w warunkach ...

Szkoła behawioralna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

SZKOŁA BEHAWIORALNA HOMO SOCIUS - Twórcą tej szkoły był E.Mayo - przeprowadzał on eksperymenty w zakładach Hawtrorna, m.in. obserwował wydajność pracowników, którym zmieniono oświetlenie miejsca pracy oraz tych, którzy pracowali w nie zmienionych warunkach. Ku zaskoczeniu wszystkich wzrosła wydajno...

Systemowe podejście do organizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 798

Systemowe podejście do organizacji Organizacja - jest to system zachowujący się rozmyślnie (ten sam wspólny cel), zawierający przynajmniej 2 zachowujące się również rozmyślnie składniki, mające wspólne zamierzenia. Jego podzielne składniki mogą na wzajemne zachowanie się odpowiadać w formie obserwa...

Weber-biurokratyczny model organizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

WEBER - “biurokratyczny model organizacji” - uważał, że biurokracja jest modelem struktury organizacyjnej, że biurokratyczna forma organizacji jest logiczna, racjonalna i sprawna. Wg Webera idealna biurokracja wykazuje 5 podstawowych cech: organizacja powinna przyjąć wyraźny podział, a każde stano...

Pojęcie zarządzania i funkcje kierownicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Pojęcie zarządzania i funkcje kierownicze Celem firmy jest zarządzanie - jako forma praktycznej działalności polegającej na podejmowaniu decyzji (mających na celu efektywne wykorzystanie zasobów kapitałowych, ludzkich, rzeczowych i informacyjnych), które zapewniałoby firmie zysk. Zarządzanie to zes...

Struktura organizacyjna i organizowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

ELEMENTY STRUKTURY Struktura organizacyjna i organizowanie Struktura organizacyjna - zestaw elementów konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania organizacji. Powstaje w wyniku wykorzystania konkretnego układu elementów organizacji i ich wzajemnych powiązań. Organizowanie - polega na de...

Zarządzanie projektowaniem organizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM ORGANIZACJI Model biurokratyczny - WEBER - to podejście uniwersalne do projektowania (jeden najlepszy sposób zarządzania) - oparty na zalegalizowanym systemie władzy formalnej. Biurokratyczna forma organizacji jest logiczna, racjonalna i sprawna. Wykazuje ona pięć podstaw...