Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 264

Dysleksja-omówienie problemu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

Dysleksja. Dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu obejmujące przetwarzanie danych w obszarze leksykalnym i fonologicznym. Dysleksja - zaburzenia przetwarzania informacji docierającej do mózgu w zakresie jej: Odbioru Analizowania Zapamiętywania, tworzenia planów działania (upor...

Dzieci z zaburzeniami w rozwoju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

Dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Zaburzenia rozwoju to wszelkie niekorzystne odchylenia zarówno w budowie, jak i funkcjonowaniu organizmu niezależnie od stopnia, zakresu i przyczyn, które je wywołały. Zaburzenia funkcjonowania OUN mogą być przyczyną makro i mikrodefektów: Mogą całkowicie uniemoż...

Egzogenne- determinanty społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

EGZOGENNE - determinanty społeczne Rodzina Sytuacja materialna Zróżnicowanie kulturowe Dysfunkcjonalność lub dezorganizacja środowiska rodzinnego [rozbicie struktur rodziny, niewydolność opiekuńcza i wychowawcza, patologiczne zachowań rodzica/ rodziców np. funkcjonowanie typu: matki patologicz...

Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka - podstawowe pojęcia. Każdy człowiek wyposażony jest w naturalną tendencję do odkrywania, badania i poznawania świata, choć u każdego zakres tego poznania będzie inny, bo wyznaczony jego możliwościami, potrzebami, oczekiwaniami. Wczesne i średnie dziecińst...

Syndrom FAS

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533

Syndrom FAS - Alkoholowy Syndrom Płodowy/ Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu. FAS może się objawić w sytuacji, gdy pije matka, ale też gdy pije ojciec (ma to wpływ na funkcjonowanie plemników). Badania nie wykazały jeszcze, czy w takiej sytuacji może zaistnieć pełnoobjawowy FAS. Klasyfikacje: Pełno...

Zaburzenia osobowości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

Zaburzenia osobowości . Symptomy: Cechy osobowości wyostrzone, wyolbrzymione, znacznie odbiegające od normy - utrudniają współżycie z innymi, narażają jednostkę i jej otoczenie na cierpienie Zaburzeniom towarzyszą: Niezadowolenie z siebie Hipochondria Gwałtowne zachowania Agresja i autoagre...

Zahamowanie psychoruchowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Zahamowanie psychoruchowe (hipoaktywność). ADHD I ZAHAMOWANIE PSYCHORUCHOWE TO NIE SĄ ZABURZENIA EMOCJONALNE! ONE (ZABURZENIA POZNAWCZE) MOGĄ POWODOWAĆ ZABURZENIA EMOCJONALNE. W DRUGĄ STRONĘ - ZABURZENIA EMOCJONALNE MOGĄ TEŻ WPŁYWAĆ NA ZABURZENIA POZNAWCZE. ZABURZENIA POZNAWCZE ZABURZENIA EMOCJON...

Zespół Aspergera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

Zespół Aspergera . Zaburzenie kwalifikowane do spektrum autyzmu. Ograniczenia w elastycznym myśleniu i działaniu (wyobraźnia), komunikacji, kontaktach międzyludzkich Specyfika funkcjonowania: Przeciętny lub wysoki poziom inteligencji ...

Transplantacja od osoby żywej - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

WYKŁAD 14.01 Transplantacja od osoby żywej Wytyczne Zespołu prawnego Krajowej Rady Transplantacyjnej dla Komisji Etycznej w zakresie interpretacji klauzuli... - względy osobiste - klauzula generalna W świetle art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 1 VII 2005 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu...

Artykuły 5 i 9 Konwencji Bioetycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

WYKŁAD 22.10 Artykuły 5 i 9 Konwencji Bioetycznej Postanowienia konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej: ARTYKUŁ 5 (postanowienia ogólne): •Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej •Przed dokonaniem interwencji osoba...