Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 263

Prezentacja- Tukany i leniwce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

TUKAN: (Rhamphastidae) rodzina z rzędu łaźców, licząca 37 gatunków. Rząd dzięciołowe, rodzina:tukany. Występują w Ameryce Płd.(Amazonia) i Środk. Od płd.Meksyku po płn.Argentynę. Upierzenie ciała kolorowe, występują kontrastowe plamy, posiadają charakterystyczny dziób, który tworzą

Kompetencje językowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1540

Kompetencje językowe. Kompetencja językowa to wiedza o języku dana każdemu człowiekowi, która pozwala mu rozumieć i tworzyć nieskończenie wiele poprawnych zdań w określonym języku (Noam Chomsky). Wiedza ta dotyczy: Składni, tj. reguł pozwalających wytwarzać/rozumieć zdania Fonologii, która poz...

Metoda dobrego startu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

Metoda Dobrego Startu. Nazwa pochodzi z francuskiego Bon Depart - dobry odjazd, start Autorka - Thea Bugnet Najpierw ta metoda skierowana była do osób dorosłych; ma charakter leczniczo- usprawniający; następnie dostosowana do pracy z dziećmi - rozwijanie motoryki, kształcenie percepcji. Stosowan...

Metody nauki czytania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

Metody nauki czytania. Metoda czytania globalnego wg Glena Domana - proces nauki czytania przebiega z użyciem tzw. bitów informacji, którymi są białe kartoniki z wypisanymi na czerwono słowami Metoda nauki pisania i czytania wg Bronisława Rocławskiego „W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wie...

Mówienie-sprawność wymowy u dzieci

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Mówienie. Rozwijanie poprawności wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym - etap swoistej mowy dziecięcej - przedszkole gwałtowny rozwój mowy czynnej kosztem mowy biernej dziecko zaczyna prowadzić swobodne rozmowy, występuje mowa dialogowa i ...

Proces czytania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1792

Proces czytania. Wąskie i szerokie ujęcie umiejętności czytania: Podejście lingwistyczne odzwierciedla wąskie ujęcie umiejętności czytania. Elkonin - czytanie to tworzenie dźwiękowej formy słowa na podstawie obrazu graficznego; nacisk na technikę czytania; umiejętność przekładania obrazu graficz...

Proces pisania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

Proces pisania. Etapy: Wyrabianie gotowości Właściwa nauka pisania Dziecko dojrzałe i gotowe do podjęcia nauki pisania. Wystąpienie i dziecka powyższych umiejętności będzie zależne od: Prawidłowej wymowy Określonej lateralizacji i pr...

Słuchanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1778

Słuchanie. Efektywne słuchanie: Słuchanie jako umiejętność wzmacniająca u osoby słuchanej poczucie własnej wartości Słuchanie jako trudna sztuka wymagająca czynienia świadomego wysiłku, uruchamiająca rożne rodzaje myślenia, wymaga koncentracji, która zawiera w sobie zaangażowanie, zainteresowan...

ADHD

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

ADHD. ADHD I ZAHAMOWANIE PSYCHORUCHOWE TO NIE SĄ ZABURZENIA EMOCJONALNE! ONE (ZABURZENIA POZNAWCZE) MOGĄ POWODOWAĆ ZABURZENIA EMOCJONALNE. W DRUGĄ STRONĘ - ZABURZENIA EMOCJONALNE MOGĄ TEŻ WPŁYWAĆ NA ZABURZENIA POZNAWCZE. ZABURZENIA POZNAWCZE ZABURZENIA EMOCJONALNE Zaburzenia rozwojowe określane m...

Dyskalkulia-opracowanie tematu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Michał Cygan
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

Dyskalkulia. Dyskalkulia - dys - nie / calculo - liczę - trudności w liczeniu Określenia - deficyty matematyczne, trudności matematyczne; specyficzne trudności w matematyce, niemożność uczenia się arytmetyki, specyficzne trudności w uczeniu s...