Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 262

Przewodniki turystyczne źródłem wiedzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

Impreza wolnoczasowa Pt: Przewodniki Turystyczne źródłem wiedzy Poznań 2011/2012 Celem imprezy będzie zapoznania oraz przedstawienie różnych przewodników turystycznych. Z opisanie wszystkich informacji których możemy w nich szukać. Impreza ta jest adresowana do osób lubiących podróże a także osób...

Rola aktywności ruchowej w poszczególnych fazach życia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1561

Rola aktywności ruchowej w poszczególnych fazach życia Pedagogika czasu wolnego - nauka o teoretycznych i praktycznych problemach przygotowania człowieka do spożytkowania czasu wolnego Związki pedagogiki czasu wolnego z innymi dziedzinami nauki - pedagogika, - historia wychowania, - socjologia...

Rozwój - Kształcenie dorosłych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Rozwój Badacze LSP proponują tu rozszerzenie pojęcia rozwoju poza biologiczną koncepcję wzrostu ( growth ) lub rozwoju ( progression ). Rozwój powinien wówczas obejmować nie tylko procesy wzrostu, ale również takie procesy, które w ciągu życia zwracają się w innym kierunku. Odpowiednio do tego w pe...

Teatr i jego ludzie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

Czy myślisz że nikt więcej nie jest potrzebny w teatrze aby spektakl mogł się odbyc?? Nic bardziej mylnego, to dopiero wierzchołek góry lodowej, składu teatru. Czy teatr to miejsce tylko dla wybranych ludzi Jednakże zapewne najbardziej znane nam sa teatry które pochodzą z Warszawy, gdyż znamy ...

Filozofia-wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

Filozofia - nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury bytu, ludzkiego poznania, zasad wartościowania, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat, obejmująca tradycyjnie historię filozofii, teorię poznania, ontologię, logikę, psychologię, etykę, estetykę i meto...

Wychowawcy i instruktorzy harcerscy wzorami osobowymi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1302

Temat : Wychowawcy i instruktorzy harcerscy wzorami osobowymi. "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja.” dh hm. Stefan Mirowski ( instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz, porucznik Armii Krajowej w Szarych ...

Pięć podstawowych znaczeń słowa-nauka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

.Pięć podstawowych znaczeń słowa-nauka w znaczeniu dydaktycznym jako nazwa czynności nauczania, uczenia i uczenia się, w znaczeniu instytucjonalnym jako przedmiot studiów w szkole wyższej lub dyscyplina zajmująca się określoną dziedziną rzeczywistości, uprawiana w instytucjach naukowych lub poza ...

Wyjaśnianie nomologiczno-dedukcyne i historyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Wyjaśnianie nomologiczno-dedukcyne i historyczne nomologiczno - dedukcyjnym wyjaśnianie polega zatem na dedukcyjnym wyprowadzeniu twierdzenia uznanego za prawdziwe z dwóch rodzajów przesłanek: po pierwsze, ze zdań ogólnych, czyli praw nauki, i po drugie, ze zdań jednostkowych opisujących rozważan...

Założenia pedagogiki naturalistycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1799

Założenia pedagogiki naturalistycznej Pedagogika naturalistyczna przyjmuje zasadę wychowania zgodnego z naturą. Klasycznym jednak przedstawicielem naturalizmu w pedagogice pozostaje Jean Jacques Rousseau. Hasłem Rousseau było wychowanie naturalne przez które rozumiał wychowanie zgodne z naturą dz...

Zasady wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

Ogólne zasady wychowania 1. Zasada aktywności wychowanka - motywacja, 2. Zasada indywidualizacji oddziaływań wychowawczych (słuchanie czynne), 3. Zasada organizowania zespołu środowiska wychowawczego - np. załoga w długim rejsie, 4. Zasada postawy wychowawczej - np. praca z niewidomymi. Motyw...