Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 252

Ortopedia - pytania 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2002

Pytania - ortopedia 1.Czas trwania pojedynczego skurczu w tzw. ćwiczeniach izometrycznych powinien wynosić: a. 2-3 sek. b. 10-15 sek. c. 8-12 sek. d. 5-6 sek. X 2. Zasada właściwego stosowania środków w fizjoterapii mówi o : a. łączeniu cwiczeń leczniczych z zabiegami fizykalnymi b. doborze ćwiczeń...

Ortopedia - pytania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1827

Pytania ortopedia 1. Do zwichnięcia przedniego stawu ramiennego dochodzi najczęściej w skutek: a. urazu bezpośredniego b. upadku na kończynę przywiedzioną i zrotowaną na zewnątrz c. upadku na kończynę odwiedzioną i zrotowaną na zewnątrz d. silnego pociągnięcia za wyprostowaną i zrotowaną do wewnątr...

Metoda Pedo - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

METODA PETO Twórcą metody był węgierski lekarz, filozof i pedagog. W 1947r. utworzył w Budapeszcie Instytut Osób Niepełnosprawnych Ruchowo. Zdaniem twórcy systemu, usprawnianie ruchowe dzieci z porażeniem mózgowym należy zawsze łączyć z intensywnym oddziaływaniem psychopedagogicznym i opanowaniem...

Metodyka zajęć hipoterapeutycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463

Metodyka zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Hipoterapia jest jedną z metod terapeutycznych, które wykorzystuje się w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W metodzie tej nie ma większych ograniczeń co do rodzaju porażenia oraz wieku dziecka, a dzię...

Pulmunologia - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

Pytania - pulmunologia 1 Mięśnie wydechowe właściwe to: a. przepona b. miesienie międzyżebrowy zewnętrzne c. miesienie międzyżebrowy wewnętrzne d. mięśnie brzucha 2 Mięśnie wdechowe właściwe to: a. mięsień zębaty przedni b. miesienie międzyżebrow...

Kinezyterapia - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2779

Pytania -kinezyterapia 1. Siłę mm. scalenus anterior, medius et posterior testujemy na stopień 3 w pozycji: a. leżenia przodem b. leżenia tyłem c. siedzącej d. leżenia bokiem 2. Siłę m. trapezius pars descendens testujemy na stopień 2 w pozycji: a. leżenia bokiem b. leżenia tyłem c. w obu powyższyc...

Radiologia - pytania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

Czym się różnie radiologia cyfrowa od tomografii komputerowej? Kiedy odkryto promieniowanie X? Co to jest osteoporoza? Co to jest tomografia spiralna? Kiedy wynaleziono tomografie? Bu...

Miejsce geografii fizycznej świata w rozwoju historii nauk geograficzn...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Wykład 2 3.11.2005 Wyspy przestrzenne rozmieszczenie prawidłowości rozmieszczenia podział wysp: kontynentalne oceaniczne wulkaniczne koralowe Kontynenty aktualne rozmieszczenie półkula morska, półkula lądowa granice między kontynentami podstawy podziału na góry, niziny, wyżyny kryteri...

Koncepcja geo- i bioróżnorodności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

KONCEPCJA GEO- I BIORÓŻNORODNOŚCI nowa propozycja fizycznego opisu świata mapy georóżnorodności (kontynentów, całej Kuli Ziemskiej) GEORÓŻNORODNOŚĆ oznacza rozpoznanie fizycznego obrazu powierzchni Ziemi oraz wskazanie obiektów o charakterze wyjątkowym, niepowtarzalnym do ochrony i zachowania Ki...

Definicja geografii wg Leszczyckiego a geografia fizyczna świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2373

Definicja geografii wg Leszczyckiego a geografia fizyczna świata GEOGRAFIA - jest nauką o zróżnicowaniu 1 przestrzennym 2 struktur 3 fizyczno-geograficznych i społeczno-ekonomiczno-geograficznych i ich wzajemnym powiązaniu 4 . Do defin...