Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 249

Pułapki optymizmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1134

Pułapki optymizmu Pułapka bierności - skoro los ma być łaskawy to wystarczy tylko poczekać spokojnie na to co przyniesie Pułapka „walenia głową w mur” - aktywność wyzwalana przez optymizm w sytuacji braku kontroli na zdarzenia

Szczęście z perspektywy fizyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Wykład 5 Szczęście z perspektywy fizyki Włodzimierz Klonowski (1998) za Karlem Popperem Popper - siła napędową wszystkich organizmów żywych jest dążenie do bycia szczęśliwym. Klonowski uznał więc, że skoro ameba jest żywa to znaczy, że także będzie dążyła do szczęścia Klonowski uznał, że być mo...

Poziom indywidualny a poziom grupowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Poziom indywidualny a poziom grupowy Wygląda na to, że na poziomie indywidualnym trudno jest znaleźć zależność między wielkością zasobów a poczuciem szczęścia Na poziomie narodowym taka zależność jest bardzo widoczna - wyższy dochód narodowy brutto jest powiązany z wyższym poziomem dobrostanu Ba...

Grupa - Diener

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Czy zawsze silna grupa oznacza deindywiduację? Diener (1979) branie udziału w aktywnościach w których celem jest stworzenie spójności grupowej może prowadzić do zaangażowania członków grupy w bardziej niekonwencjonalne i rozhamowane zachowania w porównaniu z grupą, w której wstępne doświadczenia s...

Spójność grupy - podejścia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1414

Wykład 7 Małe grupy Spójność grupy - podejścia Suma wzajemnej atrakcyjności członków grupy (Lott i Lott 1965) - lubienie się jako spoiwo grupy Pomiar socjometryczny Ale czy w grupach zadaniowych wszyscy lubią wszystkich? Takie podejśc...

Struktura grupy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Struktura grupy: Rola Rola jest definiowana przez normy społeczne dotyczące określonej pozycji w grupie, Rola determinuje wzorce komunikacyjne w grupie Analiza procesu interakcji grupowej Balesa Osoby wpływowe w grupie to nie zawsze osoby najbardziej lubiane Specjaliści zadaniowi vs specjaliś...

Porównania „w górę” vs porównania „w dół”

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

Porównania „w górę” vs porównania „w dół” Porównania „w dół” z osobami o niższym statusie w grupie Porównania „ w górę” z osobami o wyższym statusie w grupie Porównania „w dół” Skuteczne, gdy oceniamy poziom motywacji innych na taki jak nasz. Jeśli wiemy, że ktoś sobie „odpuścił” to porównania ...

Przywództwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029

Przywództwo Typ osobowości (charyzma, geniusz, bohater) Stogdill 1974 - przywódca jest inteligentny, pewny siebie, towarzyski, zorientowany na osiągnięcia. Tylko 10% przywódców posiada którąś z tych właściwości a mimo to inni są w stanie wskaza...

Koncepcja Fiedlera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Koncepcja Fiedlera Działania lidera mogą spowodować, że zmieni się sposób funkcjonowania grupy Jeśli członkowie nie bardzo się lubią to lepszy będzie styl oparty na relacjach Gdy relacje się poprawią można zmienić styl na zorientowany na zadanie by zrealizować cel Problem - koncepcja Fiedlera t...

Odstraszanie-racjonalna ocena zysków i strat

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

ODSTRASZANIE - RACJONALNA OCENA ZYSKÓW I STRAT Negocjacje międzynarodowe sa prowadzone przez przywódców a oni nie zawsze zachowują się racjonalnie (rolę odgrywają takie czynniki jak honor, potrzeba zachowania twarzy, negatywne emocje) Oceny grupy mogą być tendencyjne - błędy w postrzeganiu są typ...