Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 248

Podstawy filozofii pozytywistycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Sobieraj
 • Pozytywizm
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

W ROKU 1890: 1. Nie wydarzyło się nic ważnego w historii społeczno-politycznej. Następuje wtedy jednak wyrazisty przełom filozoficzny. Wkroczy nowa formacja modernistyczna. Nazwę tego okresu zawdzięczamy francuskiemu filozofowi Auguste Comte...

Sofiści-poglądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

SOFIŚCI Próby odpowiedzi na pytanie: czym jest sofistyka? Wymagają przede wszystkim osadzenia tego zjawiska w realiach historii i kultury greckiej. Wyrosło ono w określonych warunkach społeczno - politycznych i kulturowych w Atenach II połowy V ...

Wzory i stereotypy społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

WZORY I STEROTYPY SPOŁECZNE Środowisko, w jakim żyją ludzie jest przedmiotem dziedziny wiedzy, zwanej ekologią człowieka. Zajmują się nimi również takie nauki jak: pedagogika, socjologia i psychologia wychowania. Traktują one środowisko jako podłoże procesów wychowawczych, każda z nich czyni to jed...

Wpływ zagospodarowania turystycznego na rewitalizacje obszarów zurbani...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Wpływ zagospodarowania turystycznego na rewitalizacje obszarów zurbanizowanych: budowanie nowej tożsamości obszarów zurbanizowanych - Po załamaniu się przemysłu tekstylnego w Łodzi, zagospodarowanie ogromnych kubatur poprzemysłowych. ...

Wywieranie wpływu na ludzi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

Wywieranie wpływu na ludzi Techniki wywierania wpływu wg R. Cioldini'ego Reguła wzajemności Reguła konsekwencji Reguła społecznego dowodu słuszności Reguła lubienia Reguła autorytetu Reguła niedostępności Reguła wzajemności Zgodnie z regułą jesteśmy zobowiązani do wdzięczności, do odwzajem...

Strategia SMAR

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1876

Wykład 1 Strategia SMAR (Wojciszke) Systematycznie Modyfikowane Autoreplikacje - wielokrotne powtarzanie przez ten sam zespół autorów badania wskazującego jakąś prawidłowość przy celowym wprowadzaniu modyfikacji próby, metod pomiaru i zmiennych stanowiących przedmiot badania. SMAR - cele Wykaza...

Moderatory a mediatory, komunikacja werbalna a niewerbalna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

Moderatory a mediatory Znajomość mediatorów umożliwia zwykle skuteczne wskazanie moderatorów. Jeśli rozumiemy dlaczego dane zjawisko działa łatwiej nam powiedzieć na kogo działa i w jakich sytuacjach praktycznych można się posługiwać tym mechanizmem dla wyjaśnienia zjawisk. Na przykład jeśli wiemy...

Afiliacyjna teoria równowagi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

Afiliacyjna teoria równowagi (Aryle i Dean 1965, Patterson1973) Gdy pojawiają się wymuszone sygnały intymności w jednej modalności to słabną te w innej modalności Efekt windy - ludzie zmuszeni do stania blisko siebie nie patrzą sobie w oczy. Uśmiech spontaniczny vs uśmiech sztuczny Mięśnie wokó...

Wygląd zewnętrzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Wygląd zewnętrzny Atrakcyjność powoduje pojawienie się efektu. Dlatego ludzie są motywowani do dbałości o wygląd Waga (ludzie otyli są postrzegani jako leniwi i pobłażający sobie (Crandall i biernat 1990) Opalanie - dzięki opaleniźnie zyskujemy na atrakcyjności (Leary i Jones 1993) Wygląd otocz...

Problemy z autoprezentacją

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Problemy z autoprezentacją Autpromocja - pradoks autopromocyjny - skoro jesteś taki kompetentny to po co się promujesz (Jones i Pittman 1982)? Bilansowanie sympatii z autorytetem - ludzie oceniają osoby kompetentne jako mniej sympatyczne Dylemat autoprezentacyjny (dylemat lizusa)- im bardziej os...