Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 247

Zygmunt Mysłakowski-życiorys

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1414

ZYGMUNT MYSŁAKOWSKI (1890 - 1971) Zygmunt Mysłakowski urodził się 4 lipca 1890 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Pierwsze 5 lat życia spędził w Łubkach, małej wiosce, o której w późniejszych latach życia mówił, iż był to „świat pełen dobr...

Dezorganizacja rodziny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

Dezorganizacja rodziny Rodzina jest dla człowieka środowiskiem społecznym, w którym czuje się najbezpieczniej, w sensie społecznym, psychicznym i najlepiej zaspokaja swoje psychospołeczne potrzeby. Jednak jak to w życiu bywa pojawiają się zakłócenia wywołujące przejściowy lub trwały rozkład podsta...

Wpływ aktywności fizycznej i odżywiania na prawidłowy rozwój człowieka...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIŁOWEGO ROZWOJU I ZDROWIA CZŁOWIEKA. Ludzkie ciało można porównać do bardzo skomplikowanego mechanizmu, którego niezawodne funkcjonowanie zależy od odpowiedniego utrzymania, właściwej diety i aktywności fizycznej. W przeciągu całego naszego życia ...

Oświata w państwie Karola Wielkiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 959

Oświata w państwie Karola Wielkiego. Pierwsze wielkie poczynania na rzecz zahamowania ciemnoty i zacofania, odrodzenia nauki i szkolnictwa podjął na początku IX wieku Karol Wielki. W 800 roku Karol przybrał tytuł cesarza i wznowił tradycje Ce...

Środowisko gazowe człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

„ Środowisko gazowe człowieka.” I Wstęp W skład środowiska człowieka wchodzą wszystkie elementy znajdujące się w otoczeniu człowieka lub populacji, które wzajemnie na siebie oddziałują. Wyróżniamy w tym środowisku : Fizjosferę - część abiotyczną Biosferę (ekesferę ) - tworzy powłokę biotyczną, na k...

Alkoholizm jako groźne zjawisko z kręgu patologii społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Alkoholizm jako groźne zjawisko z kręgu patologii społecznej Nadużywanie środków, wpływających na zmianę nastroju lub świadomości, alkoholu czy też narkotyków nieodmiennie i trwale związane jest z historią ludzi. Już od okresu neolitu, kiedy to nastąpiła samoistna destylacja, dokonana przez naturę,...

Charakterystyka emocji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1008

CHARAKTERYSTYKA EMOCJI Nie można podać jednoznacznej definicji pojęcia „emocja”. Jedni traktują ją jako pewien stan, inni definiują ją jako proces i określenia te można by mnożyć. Źródłem emocji jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając ją ustosunkowuje się do niej: ciesz...

Funkcje socjologi prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

CZEMU SŁUŻY SOCJOLOGIA PRAWA? Nauki prawne Nauki prawne funkcjonowały zawsze w kontekstach refleksji aksjologicznej, historycznej, porównawczej i socjologicznej. Spełniały dwie funkcje: a) ukazywały zmienność prawa pozytywnego w przestrze...

Wczesne wspomaganie dziecka - wykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Twardowski
 • Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością Test z wykładów plus literatura 2.12.2013 (w. 1) Rozwój i czynniki rozwoju psychicznego. Pojęcie rozwoju zostało wprowadzone przez Arystotelesa, który ujmował rozwój, jako zmianę celową polegającą na przechodzeniu od form niższych do wyższych. ...

Wstęp do algebry i teorii liczb

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Werbiński
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wstęp do algebry i teorii liczb Jacek Jaśniewski 13 listopada 2013 1 Relacje Mając dwa elementy a, b ∈ A możemy utworzyć parę uporządkowaną o poprzedniku a i następniku b (zapisujemy (a, b)) taką,że (a, b) = (c, d) ⇔ a = c ∧ b = d (a, b) = (b, a) ⇔ a = b Definicja 1. Produktem Kartezjańskim ...