Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 245

Sytuacja prawna konsula w czasie wojny-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

2008-06-06 P rawo konsularne Sytuacja prawna konsula w czasie wojny Konsul w czasie wojny  Stan wojny vs. Stosunki konsularne  Ochrona ludności państw w stanie wojny  Mienie państw w stanie wojny (statki) 2 1 2008-06-06 Konsul w czasie wojny Położenie prawne    Do XIX w. – ...

Żegluga morska-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

2011-06-03 P rawo konsularne Funkcje w dziedzinie żeglugi morskiej Żegluga morska  Tradycyjna funkcja konsula  Ośrodki portowe  Nawet państwa nie mające dostępu do morza 2 1 2011-06-03 Żegluga morska Statki handlowe, z chwilą gdy znajdą się na obcych morskich

Bezpieczeństwo - pojęcie i jego znaczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

5.10.2009 I Bezpieczeństwo - pojęcie i jego znaczenie czym jest bezpieczeństwo jak się je definiuje jakie są elementy składowe II Typy i rodzaje bezpieczeństwa stereotypy w kontekście bezpieczeństwa (np. nasza obecność w NATO i wzajemna pomoc, postrzeganie bezpieczeństwa tylko w kontekście mili...

Wzrost gospodarczy a handel międzynsrodowy-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

WZROST GOSPODARCZY A HANDEL MIEDZYNARODOWY Opracowane na podstawie Rozdziału 6 podręcznika ,,Międzynarodowe stosunki gospodarcze'' autorstwa Adama Budnikowskiego. Skutki wzrostu gospodarczego dla handlu międzynarodowego. Wzrost gospodarczy to przede wszystkim ilościowy wzrost produkcji towarów wy...

Załącznik do programu zajęć-prawo gospodarcze UE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Załącznik do programu zajęć: Prawo gospodarcze UE Niniejszych materiałów nie wolno cytować w jakichkolwiek publikacjach (w tym w pracach lic., mgr, dr), zmieniać, umieszczać w internecie czy wykorzystywać w celach komercyjnych Mechanizmy zarządzania ekonomicznego Traktat o Unii Europejskiej z Maas...

Bezpieczeństwo międzynarodowe-zagadnienia z ćwiczeń

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE ZAGADNIENIA ĆWICZENIOWE. 1. Bezpieczeństwo informacyjne – pojęcie i treść. 2. Konsekwencje wzrostu potęgi Chin dla bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku. 3. Powstanie, działalność NATO. 4. Powstanie, działalność OBWE. 5. Powstanie, działalność UZE. 6. Rozpad...

Vladimir Mecziar-życiorys

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Vladimir Mecziar . WSTĘP Początkowo uwielbiany przez elity polityczne i tłumy. Uważany za ojca nowej, niepodległej Słowacji. Później odbierany jako największy jej destruktor, człowiek, który zniechęcił światowych polityków i zabił zaufanie, którym był darzony jego kraj. Mówił o wzmocnieniu federacj...

"Widzę i uznaję, to co lepsze postępuję jednak za gorszym"Owidiusz-in...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Widzę i uznaję, to co lepsze postępuję jednak za gorszym. Owidiusz Te słowa wielkiego poety starożytnego Rzymu, zaczerpnięte z jednego z jego poematów - „Przemian”, czynię mottem mojego eseju, pomimo, iż nie nastrajają one zbytnio optymistycznie do dalszych rozważań. Władzę rozumiemy często w aspe...

Osoba nadużywająca narkotyki-jej obraz w oczach gimnazjalistów i młodz...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

WIZERUNEK OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ NARKOTYKI W OCZACH GIMN A ZJALISTÓW I MŁODZIEŻY STARSZEJ WSTĘP PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA NARKOMANII W POLSCE Podstawowe pojęcia dotyczące zjawiska narkomanii. Rys historyczny rozwoju nark omanii w Polsce. Narkotyki-ich rodzaje, dz...

Wpływ czynników biogeograficznych na rozwój człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 406

Wpływ czynników biogeograficznych na rozwój człowieka. Wstęp Do warunków panujących w ziemskiej biosferze człowiek przystosował się w ciągu długiego, trwającego miliony lat okresu swego rozwoju gatunkowego (ontogenezy). Klimat, zależny od miejsca na ziemi, wywiera wpływ na wszystkie istoty żyjące n...