Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 244

Prawo dyplomatyczne i konsularne-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1183

Rozdział 6 Prawo dyplomatyczne i konsularne I. Wprowadzenie A. PRAWO DYPLOMATYCZNE §1. Prawo dyplomatyczne jest jedną z najstarszych dziedzin prawa międzynarodowego publicznego. Normy prawa dyplomatycznego zostały skodyfikowane w Konwencji Wiedeńskiej z 1961 roku o stosunkach dyplomatycznych ...

Swoboda przepływu towarów i kapitału-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 539

Jak korzystać ze swobody przepł ywu towarów i kapitał u 1.Swoboda przepływu towaró w 2. Eliminacja ceł i opłat o podobnym skutku 3. Eliminacja protekcjonistycznych lub dyskryminujących opłat krajowych 4. Niedozwolone kontyngenty 5. Ró ż nica pomiędzy regulacjami w zakresie produktó w i w zak...

Sytuacja Polski na arenie międzynarodowej i polityka zagraniczna Polsk...

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

Sytuacja Polski na arenie międzynarodowej i polityka zagraniczna Polski w latach 1921-1939 Odrodzone państwo polskie musiało od podstaw budować swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Sytuację polityczną w Europie po I wojnie światowej cechował wyraźny podział na państwa, które kontestowały ustale...

TERMS OF TRADE-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 875

TERMS OF TRADE Opracowane na podstawie Rozdziału 3.5 podręcznika ,,Międzynarodowe stosunki gospodarcze'' autorstwa Adama Budnikowskiego. Zaobserwowane we wcześni...

Typologia bezpieczeństwa-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2002

Typologia bezpieczeństwa. Nowe wyzwania Bezpieczeństwo1 jest kategoria abstrakcyjną i funkcjonuje wyłącznie w teorii oraz w mowie potocznej. W praktycznej działalności podmiotów bezpieczeństwa2 funkcjonuje z przymiotnikiem, określającym kogo personalnie lub jakiego obszaru podmiotowo lub przedmioto...

Źródła prawa konsularnego-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

2008-04-24 Prawo konsularne Źródła prawa konsularnego Źródła prawa konsularnego 1. Proces kodyfikacji prawa konsularnego 2. Umowy międzynarodowe 3. Akty prawa wewnętrznego 4. Wzajemny stosunek różnego rodzaju norm 2 1 2008-04-24 Proces kodyfikacji  Postępowy rozwój prawa międzynar...

Utworzenie konsulatu-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

2008-04-24 Prawo konsularne Utworzenie konsulatu 1 Utworzenie konsulatu 1. 2. 3. 4. Początek i koniec funkcji konsularnych Zakres czasowy i terytorialny wykonywania funkcji konsularnych Podmioty uprawnione do wykonywania funkcji konsularnych

Funkcje konsularne o charakterze ogólnym i administracyjnym-opracowani...

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

2008-04-24 P rawo konsularne Funkcje konsularne o charakterze ogólnym i administracyjnym Funkcje ogólne i administracyjne… Funkcje polityczne 1.  Misje dyplomatyczne Przywileje i immunitety 2.  Terytorialność prawa Rozwój gospodarczy 3.   XIX/XX w. – rozwój gospodarczy Nowe f...

Funkcje konsularne o charakterze sądowym-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

2008-06-06 P rawo konsularne Funkcje konsularne o charakterze sądowym Funkcje sądowe  Czynności pomocnicze o charakterze sądowym  PP: obowiązek informowania  Porozumiewanie się w celach urzędowych:  W ramach okręgu konsularnego  W ramach państwa (włącznie z centralnymi organami p...