Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 239

Tożsamość w literaturze przedmiotu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

TOŻSAMOŚĆ W LITERATURZE PRZEDMIOTU. Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne zarysowanie różnych koncepcji tożsamości, charakterystycznych dla najbardziej znanych teorii psychologicznych, aby móc w sposób szkicowy zasygnalizować aktualny stan tego zagadnienia. W kontakcie ze światem współczes...

Tryptyk pedagogiczny - Korczak- Makarenko- Freine

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Tryptyk pedagogiczny - Korczak- Makarenko- Freinet Podobnie jak Korczak rozpoczął swoją działalność u progu nowego stulecia, kiedy Ellen Key rzuciła prorocze hasło, iż będzie ono „stuleciem dziecka”. Były to lata niebywałego ożywienia pedagogicz...

Uwarunkowanie aktywności kulturalnej ludzi starych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Uwarunkowanie aktywności kulturalnej ludzi starych Gerontopedagogika, jak często określana jest pedagogika podeszłego wieku jest specjalistyczną dziedziną o stosunkowo niedługich tradycjach. Pierwsze opracowania dotyczące tej problematyki pojawiły się w latach sześćdziesiątych. Można wymienić pięć ...

Uzależnienia-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

UZALEŻNIENIA Żyjemy w czasach głębokiego kryzysu rodzinnego, co powoduje pozbawienie bliskiej więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami. Prowadzić to może do obojętności w stosunku do innych osób, a nawet agresywnych zachowań. Rodzina pełni najważniejszą rolę w rozwoju społecznym dziecka. Rodzice są w...

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Michał Wendland
 • Epistemologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1057

Rodzaje poznania (bezpośrednie, pośrednie) Bezpośrednie to poznanie intuicyjne, np. Poznania mistyczne, wczucie albo intuicja u Bergsona. Pośrednie to poprzez reprezentację przedmiotu wobec podmiotu, poprzez zmysły, np. Empiryzm brytyjski (locke, hume) albo racjonalizm i idealizm niemiecki. Kryter...

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Mikołaj Domaradzki
 • Teoria i filozofia komunikacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 945

Co to jest kultura (dla osób, które mają więcej niż dwie nieobecności)? Kultura - zbiór przekonań (idei) normatywno-dyrektywalnych, które są powszechnie respektowane w danej wspólnocie oraz regulują wszystkie działania członków tej wspólnoty. Przekonania normatywne - wyznaczają wartości do realizo...

Argument źródłowy - logos mowy i części rozumnej duszy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Norbert Leszczyński
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Temat: Argument źródłowy - logos mowy i części rozumnej duszy. 1.Logos (swoiste triwium) -logiczny - rozumna część duszy; - dialektyczny - pathos - emocje - retoryczny - ethos - wola 2.Logos retoryczny - stanowi podstawę dla pozostałych, jeśli uznać, że retoryka ma pochodzenie naturalne - prze...

Argumentacja perswazyjna-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Norbert Leszczyński
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1022

Temat : Argumentacja perswazyjna. 1. Perswazja(łac. persuadere),(persuasio - przekonywanie, wiara, opinia) - przekonywać, namawiać; świadome użycie znaków i symboli oraz mówionego i pisanego słowa w celu wywarcia wpływu na czyjeś przekonania, emocje i wolę. Zdobycie akceptacji lub przychylności dla...

Figury i tropy retoryczne-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Norbert Leszczyński
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1750

Temat: Figury i tropy retoryczne 1. Figura retoryczna(postać mowy) - środek ekspresji językowej wzmacniający emocjonalność, obrazowość języka, polegający na stosowaniu ozdobnych zwrotów lub wyrażeń; a) Powstawanie słów: - anadiploza - po...

Kairos -opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Norbert Leszczyński
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Temat: Kairos ( gr. chwila, moment) Odpowiedni moment zabrania głosu; ściśle związana z miejscem; odpowiedni czas na wygłoszenie konkretnej mowy, kontekst komunikacyjny; 1. Figury czasu i miejsca określające kairos: a) Miejsca: - topografia - żywy opis danego miejsca; - tophotezia - żywy opis w...