Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 238

Rozwój motoryczny, ruch rozwijający - metoda Weroniki Sherborne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

Rozwój motoryczny , ruch rozwijający - metoda Weroniki Sherborne. Pojęcie rozwoju motorycznego i jego składniki Rozwój ruchowy polega na osiąganiu kontroli nad ruchami ciała poprzez skoordynowanie czynności ośrodków nerwowych, nerwów i mięśni. Kontrola ta wywodzi się z rozwoju odruchów i globalnej ...

Sens cierpienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Sens cierpienia „I cierpienie musi mieć sens, cierpienie jest przecież nierozłączną częścią życia, tak samo jak los i śmierć. Bez cierpienia i śmierci życie człowieka nie może osiągnąć pełni” Zacznę od sprawy pozornie dość oczywistej. Najczęściej przyjmowanym przekonaniem jest uznanie, iż cierpieni...

Socjologia w poszukiwaniu sztuki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

SOCJOLOGIA W POSZUKIWANIU SZTUKI Przedmiotem zainteresowań socjologii są przede wszystkim ludzie, także wytwory materialne lub duchowe, które są owocem ich pracy. Specyficzna dla tej nauki perspektywa oznacza zainteresowanie współżyciem ludzi ze sobą oraz efektami tego współżycia. Uczestniczenie w ...

Socjotechnika-omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

Socjotechnika Socjotechnika jest próbą praktycznego podejścia do socjologii, traktowana bywa jako dyscyplina odrębna lub jako jedna z możliwych funkcji tej nauki. Przez socjotechnikę rozumie się zespół ogólnych zaleceń dotyczących tego, jak przy uwzględnieniu istniejących ocen społecznych dokonywać...

Surdopedagogika-dział pedagogiki specjalnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1281

SURDOPEDAGOGIKA JAKO DZIAŁ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Surdopedagogika ( łac . surdus - głuchy ) jest to dział szczegółowy pedagogiki specjalnej zajmujący się teoretycznymi i praktycznymi problemami kształcenia i wychowania jednostek z wada...

Sylwetka ucznia dorosłego-praca

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

SYLWETKA UCZNIA DOROSŁEGO [Author ID1: at Tue Jan 23 23:28:00 2001 ] [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] [Author ID1: at Tue Jan 23 23:28:00 2001 ] Na wstępie mojej pracy chciałbym zwrócić uwagę, iż przeprowadzając wywiad starałem się zadawać py...

Telewizja w nauczaniu-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

TELEWIZJA W NAUCZANIU Rozdział I Magia telewizji... Czy zrezygnowałbyś z oglądania telewizji przez resztę życia w zamian za milion dolarów? Rzecz ciekawa, że jedna czwarta Amerykanów nie byłaby skłonna się na to zdecydować. Natomiast inni wyrażili gotowość rozstania się z telewizją w zamian za jedy...

Teorie społecznego uczenia się

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623

TEORIE SPOŁECZNEGO UCZENIA SIĘ Zachowanie „niezaburzone /normalne ,przystosowawcze/ oraz „zaburzone ”/ nie akceptowane społecznie, , jest nabywane zgodnie z regułami uczenia się, a więc sterowane przez otoczenie. Dlatego nieprawidłowości zachowań tkwią w otoczeniu, a nie w jednostce., przez prefero...

Terroryzm zachodnioniemiecki - socjologia organizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Terroryzm zachodnioniemiecki - socjologia organizacji. Bomby przeciw aparatowi Rzucamy również w świadomość mas l. PRZEMIANY POLITYCZNO-SPOŁECZNE W RFN W DRUGIEJ POŁOWIE LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH Znaczny wpływ na rzeczywistość zachodnioniemiecką drugiej połowy lat sześćdziesiątych wywarła recesja gospod...