Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 237

Protokół ze sformułowania profesjonalnego sądu etycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

PROTOKÓŁ ZE SFORMUŁOWANIA PROFESJONALNEGO SĄDU ETYCZNEGO 1. OPIS FAKTU W styczniu ubiegłego roku Prokuratura Wojewódzka w Warsza­wie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom ­oskarżonym w aferze FOZZ: Grzegorzowi Żemkowi; ...

Przejawy i formy agresji w szkole oraz sposoby ich przezwyciężania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

PRZEJAWY I FORMY AGRE SJI W SZKOLE ORAZ SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA. Ze zjawiskiem przemocy i agresji spotykamy się wielokrotnie w domach, w szkole i na ulicach. Coraz częściej też czujemy się bezradni wobec docierających do nas za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach przemocy. Często...

Przemoc-temat pracy jako problem badawczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

PRZEMOC I Wprowadzenie Temat pracy jako problem badawczy - Problematyka badań Przemoc zawsze istniała na świecie, lecz jednak nigdy nie występowało w naszym kraju tak duże, jak obecnie, zagrożenie poczucia bezpieczeństwa dorosłych i dzieci. Człowiek na progu nowego stulecia żyje w świecie informacj...

Przestępczość zorganizowana

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1890

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA Przestępczość zorganizowana to zjawisko kryminalne występujące wskalimiędzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przestępstw...

Przywiązanie.-powstawanie uczucia przywiązania i jego znaczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Przywiązanie. Powstawanie uczucia przywiązania i jego znaczenie. Czym jest przywiązanie? Jak powstaje? Jakie ma znaczenie? Świadomość tych zagadnień wydaje się niezwykle istotna dla rodziców pragnących, by ich dziecko wychowywało się w poczuciu bezpieczeństwa. Obecnie uważa się, że przywiązanie zac...

Psychologia-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

PSYCHOLOGIA nauka o procesach, o równoważeniu stosunków organizmów żywych z otoczeniem na podstawie doświadczeń indywidualnych oraz społecznych co przejawia się w czynnościach poznawczych, wykona w czych PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA będzie zajmowała się tym wszystkim co odnosi się do równowagi w aspekcie ...

Reklama polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

“REKLAMA POLITYCZNA” Termin reklama pochodzi od łacińskich słów clamo, clamare - krzyczeć, głośno wołać, przywoływać, także wyraźnie wskazywać. Reklama jest więc swoistą formą promowania określonych dóbr materialnych, usług, idei określonemu odbiorcy. Jest jedną z wielu form komunikowania rozumiane...

"Reklama, uśmiechnięte ścierwo"

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

"Reklama, uśmiechnięte ścierwo" Etymologia terminu reklama wywodzi się od łacińskich słów: clamo, clamare, które oznaczają: "krzyczeć", "głośno wołać", "przywoływać", a także "wyraźnie wskazywać" - "świadczyć". Pierwotnie pojęcia te odnosi...

Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia-opracowanie tematu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia. 1. Wstęp. Według definicji stosowanej w socjologii, rodzina to podstawowa grupa społeczna, występująca we wszystkich historycznie znanych typach społeczeństw i kultur; składa się z małżonków i ich dzieci oraz krewnych małżonków, odgrywa główną rolę w procesie ...